Ansvar

Ansvar för de anställda

Vi har som ambition att vara Finlands bästa arbetsplats. En engagerad och kunnig personal är en strategisk framgångsfaktor.

Vi värnar om personalens hälsa och välbefinnande, utvecklar deras kompetens på många olika sätt och fokuserar starkt på chefs- och ledarrollen. Syftet är att säkra att vi agerar ansvarsfullt och effektivt och dessutom ger kunden bästa möjliga service i alla lägen.

Vi arbetar långsiktigt med att utveckla kompetensen hos både chefer och övriga medarbetare. Alko har egna kursledare som ger utbildning i service och varukännedom. Butiksförsäljare och butikschefer utbildar dessutom personalen varje månad genom kortkurser i olika ämnen och föreläser på kurserna i service- och varukännedom. Dessutom kan personalen avlägga en yrkesexamen inom handel och andra områden. De anställda repeterar, kompletterar och fördjupar sina kunskaper i säkerhet. Vid behov ordnar vi också riktad utbildning. Vi uppmuntrar personalen till självstudier.

Företagshälsovården är väl utbyggd och vi erbjuder en trygg arbetsmiljö. Vi satsar mycket på att ha en bra ergonomi och att skapa ett gott klimat på arbetsplatserna. Genom att servera hälsosam och varierad mat i personalmatsalarna vill vi bidra till att medarbetarna mår bra. Vi stödjer personalens deltagande i motions- och kulturaktiviteter med kultursedlar och via ett flertal hobbyföreningar. Alko är en rökfri arbetsplats.