Ansvar

Åldersgränser och langning av alkohol

De lagstadgade åldersgränserna för köp av alkohol finns till för att säkerställa barns och ungas hälsosamma utveckling och förebygga skador orsakade av alkohol.

Alkohol är en produkt förbjuden för personer under 18 år. Det är också förbjudet att sälja och langa alkohol till personer under 18 år. Det är ett brott att köpa alkohol även till sina egna barn.

Försäljning av alkoholdrycker är förbjuden om man kan anta att den överlämnas eller langas till minderåriga. Polisen kan konfiskera alkoholdrycker av minderåriga och skriva ordningsbot för olagligt innehav.

Föräldrarna ansvarar för att åldersgränserna följs.


Det primära ansvaret för att åldersgränserna följs och för ungdomarnas säkerhet ligger alltid hos föräldrarna och vårdnadshavarna. De vuxnas uppgift är att vara stränga den korta tid som frestelsen att prova på och använda förbjudna produkter är som störst.

De som säljer produkter med åldergräns har ansvar för att sköta sin egenkontroll, be personer som verkar unga bevisa sin ålder vid inköp och att lägga sig i langning.