Fakta om produkterna

Kvalitet och produktsäkerhet

Det som Alkos kunder särskilt värdesätter med våra produkter är kvaliteten och produktsäkerheten.

Produktsäkerheten och kvaliteten är centrala delar i Alkos ansvarsfulla verksamhet. De som ansvarar för detta är Alkos kvalitetskontroll samt Laboratoriet för alkoholkontroll (ACL, Alcohol Control Laboratory). Inköpsavdelningens kvalitetskontroll deltar i urvalsprocessen för nya produkter, kontrollerar att märkningen på förpackningarna är lagenliga samt bedömer produkternas smak och lukt. ACL utför kemiska och mikrobiologiska analyser på de produkter Alko säljer.

Kvalitetskontrollen kontrollerar kvaliteten på alkoholdryckerna genom att smaka och lukta på dem. Ingen apparat har hittills klarat av att fullständigt ersätta det "mänskliga instrumentet" när det gäller att bedöma smak och lukt på drycker. Metoden fungerar bra, förmånligt och snabbt för att säkerställa en jämn kvalitet på produkterna. Det räcker dock inte bara att bedöma smak och lukt, utan man uppnår slutresultatet med hjälp av ett starkt stöd från det internationellt respekterade laboratoriet för alkoholkontroll. Tillsammans säkrar dessa två instanser den höga kvaliteten och produktsäkerheten på Alkos produkter på ett kostnadseffektivt sätt.

Bra kontroll vid hantering av avvikande produkter

Om en specifik produkt tvingas dras tillbaka från försäljning är den vanligaste anledningen bristfällig märkning på förpackningen eller att kvaliteten har försämrats under förvaringen.

Med hjälp av ett internt produkthanteringssystem upptäcker vi snabbt avvikande produkter och kan agera omedelbart.

Merparten av klagomålen rör lätta viner, vilket är förståeligt i och med produktgruppens karaktär. Klagomålen på korksmak och -doft har minskat i och med att det har blivit vanligare med skruvkorkar av metall. Å andra sidan har den ökade försäljningen av låd-och påsvin, som lätt skadas vid bland annat transport, skapat nya uppgifter för kvalitetskontrollen.