Ansvar

Vår uppgift

Alko Ab en kedja specialbutiker för alkoholdrycker. Bolagets primära uppgift är att bedriva detaljhandel med alkoholdrycker och förebygga de alkoholskador som förbrykningen av alcohol medför.

I sin egenskap av det alkoholbolag som avses i alkohollagen har Alko en central roll i det finska alkoholsystemet för sunda alkoholvanor.