Alkoholpolitiska samarbetsprojekt

Alko deltar i Finlands alkoholprogram som expert inom sitt område samt även genom nationella, regionala eller lokala samarbetsprojekt som bidrar till att uppnå målen i alkoholprogrammet och skapar nya verksamhetsmodeller.

Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemia ("De ungas akademi") och dess samarbetspartner arbetar tillsammans för att främja ungdomars välmående. Målet är att erbjuda unga personer platser där de kan vara aktiva, lära sig och lyckas inom såväl hobbyverksamhet som skolorna. Nuorten Akatemia med samarbetspartner stöder ungas aktiviteter med olika material, stipendier samt genom att utbilda vuxna inom ungdomsarbete.

Nationella motions- och idrottsorganisationen Valo

Alko har samarbetat med Ung i Finland r.f. sedan 2007. Föreningens verksamhet fokuserar på att öka livsglädjen och välbefinnandet bland barn och unga med hjälp av motion. Alkos och föreningens samarbete har som mål att förebygga problem som orsakas av ungdomars drogbruk.

En central del av detta är Kasvata urheilijaksi-stipendiet ("Fostra till idrottare"), ett pris som Alko beviljar för exemplariskt förebyggande drogarbete. Finlands Idrott r.f., Ung i Finland r.f., Kuntoliikuntaliitto ry och Finlands Olympiska Kommitté r.f. grundade en takorganisation i juni 2012. Den gemensamma organisationen Valo (Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, "Nationella motions- och idrottsorganisationen") inledde sin verksamhet 1.1.2013.

Alko forsätter samarbetet med takorganisationen med samma mål som tidigare – för ungdomars bästa.

Ehyt r.f.

Alko ingick 2013 ett samarbetsavtal med Ehyt r.f. Enligt avtalet fokuserar man på att främja en drogfri trafikkultur bland unga samt på alkohol och åldrande.

Årets polis

Årets polis är en utmärkelse som årligen utdelas enligt gemensamt beslut av Helsingfors juniorhandelskammare, Finlands Polisorganisationers Förbund och inrikesministeriets polisavdelning. Priset har utdelats sedan 1975. Alko är en av projektets mest långvariga samarbetspartner.