Ansvar

En vuxen är en modell

Eftersom vuxna fungerar som modeller för barnen är det inte vars och ens ensak hur man handskas med alkohol.

Vuxnas attityder till alkohol och våra mönster för användning av alkohol förs vidare till nästa generation.

I sällskap av barn är ett program med målet att förebygga och minska de obehag som barn kan känna inför vuxnas bruk av alkohol.

Programmet, som löper över flera år, ska fungera som en väckarklocka som får varje vuxen att tänka efter hur man bör hantera alkohol när barn är med.

Sammarbetspartners: Institutet för hälsa och välfärdA-klinikstiftelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Föräldraförbund.

Programmet har tre grundprinciper:

  1. Alkoholbruket betraktas ur barnets synvinkel.
  2. Blicken riktas mot alla vuxna.
  3. Det fleråriga programmet har förändring som mål.