Ansvar

Hållbar inköp

Genom produkterna som Alko köper in bär företaget sitt ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga aspekter och miljöfrågor i länderna som producerar alkohol. Förordningen om alkoholbolagets verksamhet samt monopolställningen styr Alkos inköp. Enligt förordningen ska Alkos beslut om sortimentet av alkoholdrycker fattas på offentliga och opartiska grunder, oberoende av tillverkarens eller säljarens nationalitet eller hemort.

Nordiskt samarbete

De nordiska alkoholmonopolen (Alko, Systembolaget, Vinmonopolet, ATVR och Rúsdrekkasøla Landsins) har sedan 2008 samarbetat kring utvecklingen av en modell för ansvarsfulla inköp av alkoholdrycker.  De etiska principerna (Code of Conduct) som baserar sig på FN:s Global Compact-initiativ infördes i avtalen med alkoholdrycksproducenter från och med början av 2012. Enligt de etiska principerna förbinder sig företagen till att i sin verksamhet följa grundläggande regler som gäller mänskliga rättigheter, arbetslivsprinciper, miljöaspekter och motverkande av korruption.
Alko är medlem i den europeiska organisationen BSCI (Business Social Compliance Initiative) som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren i leverantörernas produktionsanläggningar samt för att förtydliga och harmonisera tillsynen av leverantörerna.  BSCI erbjuder leverantörer och producenter utbildning i ansvarsfulla arbetssätt såväl i produktionsländerna som i Finland.

Inspektioner och självbedömning

De etiska arbetssätten i leverantörskedjan säkerställs och utvecklas med hjälp av producenternas självbedömningar och inspektioner som görs på uppdrag av Alko. Inspektionerna utförs av externa inspektörer godkända av BSCI. Den första inspektionen som Alko beställt genomfördes i Chile i mars 2012. Därefter har inspektioner gjorts också i Argentina och Sydafrika. Hittills har inspektionerna uppenbarat brister i ledningspraxis och övervakningen av arbetssäkerheten samt avsaknad av skriftliga anvisningar. Åtgärder har vidtagits för att avhjälpa bristerna som upptäckts. En tidsplan för att genomföra förbättringarna har avtalats med producenten och leverantören och  förverkligandet av åtgärderna följs upp. Som medlem i BSCI har Alko förbundit sig att utföra inspektioner motsvarande 2/3 av alkoholdrycksvolymen som man köper från riskländer fram till slutet av 2014.

För sin utveckling av ansvarsfulla inköp använder Alko en specificerad analys av riskländer som gjordes 2013 för att bedöma läget när det gäller internationella avtal om mänskliga rättigheter och arbetsrättsfrågor  i 15 länder.