Ansvar

Känner du ursprungsmärkningarna?

Konsumenterna är allt mer intresserade av produkternas ursprung. Olika certifieringssystem har utvecklats i världen för att underlätta hållbara val. Certifikatet visar producentens ansvarstagande och engagemang i hållbar utveckling.

Etisk handel

I sitt sortiment har Alko 50 produkter med internationellt certifikat för etisk handel. Etisk handel bygger på principen att de anställda får korrekt ersättning för sitt arbete, att deras rättigheter respekteras och att arbetsförhållandena är i sin ordning. Alla etisk handel-produkter i vårt sortiment är internationellt certifierade. För närvarande säljer vi produkter med Fair Trade-, Fair for life- eller For life-märkning. De här produkterna har ett allmänt godkänt inspektionssystem, men de har inte inspekterats på uppdrag av Alko. Det finns produkter med etisk handel-certifikat bland både viner och bryggeriprodukter. Alko har haft produkter med etisk handel-märkning i sitt sortiment sedan 2007.

Allmänna principer för etisk certifiering

 • Odlarna i utvecklingsländer får rättvis ersättning för sina produkter och sitt arbete.
 • De anställda har goda arbetsförhållanden.
 • De anställda har rätt att gå med i fackföreningar.
 • Produktionen uppfyller miljökriterier.
 • Produkterna är spårbara.
 • Övervakningssystemet certifierar produkter och råvaror.

Övervakningen av kriterierna för rättvis handel genomförs av det oberoende bolaget FLO-CERT. Övervakningen har beviljats ISO 65-standard. Övervakningen av kriterierna för Fair for life och For life sköts av Institute for Marketecology IMO.

Eettinen kauppa-symboli Reilu kauppa Fair For Life symboli For Life symboli
Eettinen
kauppa
Fair Trade
Fair for Life
For life

Närmare information:
www.reilukauppa.fi/se, www.fairtrade.net och www.fairforlife.net.

Ekoprodukter

Alko fick sitt första certifierade ekovin 1994. Därefter har andelen ekologiska produkter ökat stadigt och för närvarande har vi 267 ekocertifierade produkter i olika kategorier i vårt sortiment.

Målet med ekologisk produktion, det vill säga ekoodling, i jordbruk är att det ska finnas så lite främmande ämnen som möjligt i slutprodukterna, men framför allt att odlingarna och den naturliga miljön som omger dem ska må bättre och få en ökad biodiversitet. Ett ekokriterium inom vinproduktion är därtill en lägre tillåten mängd sulfiter i slutprodukten.

Utöver ekomärkta produkter finns det biodynamiskt producerade röda och vita viner samt champagne i sortimentet. Biodynamisk odling är en allt större trend framför allt i Frankrike, men några produkter kommer också från Spanien, Italien, Österrike och Tyskland samt Kalifornien.

Grundprinciperna för ekoodling och certifiering

 • Bearbetningen av marken upprätthåller liv och jordmånens naturliga bördighet.
 • Växtskyddsåtgärderna bygger på naturliga processer och skadar inte den övriga miljön; bara en begränsad mängd växtskyddsmedel är tillåten.
 • Också materialet för frösådd och övriga metoder för växtförökning är producerat på certifierade ekologiska sätt.
 • Rengöringsmedel som används i olika faser är godkända av EU (krav inom EU).
 • Ekocertifikaten är oftast landsspecifika, i synnerhet utanför EU.
luomusymboli


Ekologisk

Produkten är tillverkad av ekologiska råvaror.

 

biodynaaminen symboli

Biodynamisk
Tillverkad av råvaror som odlats biodynamiskt.

Närmare information:
EU – Organic Farming / Consumer Trust 
Ecolabel Index / Organic