Tietoa tuotteista

Suljentatyypit

Luonnonkorkki on maailmanlaajuisesti suosituin viinipullon sulkija. Sen osuus on edelleen arviolta 69 % viinipullojen sulkijoista.

Seuraavina tulevat synteettiset korkit 16 prosentin osuudella ja metalliset kierrekorkit 15 prosentin osuudella.

Suomessa metallinen kierrekorkki on jo ylivoimaisesti suosituin suljin. Yli 70 % pulloihin pakatuista punaviineistä ja lähes 90 % valkoviineistä on suljettu kierrekorkilla.

Luonnonkorkki sopii viinin pitkäaikaiseen pullokypsytykseen.

Luonnonkorkki

Jo muinaisessa Kreikassa viiniamforat suljettiin luonnonkorkilla. Roomalaiset päällystivät korkin pihkalla. Korkkia ruvettiin käyttämään uudelleen 1600-luvulla käsin puhallettujen pullojen suljentaan. Lasipullojen koneellinen valmistus aloitettiin 1700-luvun alkupuolella ja korkin käyttö viinipullojen suljentaan yleistyi sen myötä.

Perinteinen luonnonkorkki onkin hyvä, mutta ei täydellinen suljin. Se sopii viinin pitkäaikaiseen pullokypsytykseen. Luonnonkorkin riskinä on viinin pilaantuminen korkkivian vuoksi. Korkkiviaksi kutsutaan viinissä havaittavaa homemaista, kellarimaista, puista tai muuten tunkkaista tuoksua ja makua.

Korkkivian havaitseminen on yksilöllistä, sillä maistajien väliset erotuskynnykset voivat olla 2500-kertaiset. Viini, joka jollekin on nautintakelvotonta, voi toisen mielestä olla täysin hyväksyttävää.

Korkkivika on usein pullokohtainen virhe, mutta Alkon laadunvalvonnassa on todettu lukuisia tapauksia, joissa virhe on koskenut koko valmistuserää. Silloin virheen aiheuttaja on muu kuin pullonsuljin. Lähteenä voivat olla tynnyrien desinfiointiin käytetyt kemikaalit, kestopuusta valmistetut rakenteet ja monet muut ympäristöstä löytyvät kemikaalit.

Kun markkinoille tuli vakavasti otettavia kilpailijoita, luonnonkorkkien valmistajat kiihdyttivät omaa tutkimus- ja kehitystyötään korkkivian poistamiseksi. Käyttöön on otettu uusia menetelmiä, kuten höyrytislaus, ylikriittisen hiilidioksidin käyttö ja korkin peittäminen läpinäkyvillä kalvoilla, jotka estävät korkkivian siirtymisen viiniin.

Synteettinen korkki

Jonkin aikaa näytti siltä, että ratkaisijaksi nousee synteettinen korkki. Sen valmistus alkoi vuonna 1992. Tarjolla on monia raaka-ainevaihtoehtoja ja teknisiä ratkaisuja. Materiaali on teknologian kannalta ihanteellinen, tasalaatuinen tuote, joka sulkee pullon suun tiiviisti. Markkinointi osasi pian hyödyntää myös tarjolla olevat erilaiset värivaihtoehdot.

Kuitenkin synteettinen korkki voi imeä viinin raikkaita, hedelmäisiä aromeja. Tämän lisäksi ensimmäiset synteettiset korkit pysyivät tiiviinä vain 12-18 kuukautta, minkä jälkeen viinit alkoivat nopeasti hapettua.
Tekninen kehitys on vienyt synteettiset korkit uudelle tasolle. Nyt viinintuottaja voi valita synteettisen korkin viinin ominaisuuksien mukaan: erilainen korkki nopeakiertoisille, nuorena nautittaville viineille, ja pienemmän hapenläpäisykyvyn omaava synteettinen korkki pitempää kypsytystä kestäville viineille.

Monet uuden maailman viininvalmistajat ovat ryhtyneet käyttämään laajasti kierrekorkkeja.

Kierrekorkki

Alumiinisen kierrekorkin on perinteisesti ajateltu sopivan parhaiten sellaisten viinien suljentaan, jotka on tarkoitettu suhteellisen nuorina nautittaviksi. Se säilyttää valkoviinien raikkauden ja hedelmäisyyden. Punaviineissä valmistajien mielipiteet jakaantuvat.

Epäilijöiden mukaan kierrekorkeilla suljettuihin punaviineihin voi kehittyä vastenmielisen hajuisia rikkiyhdisteitä, koska viinit eivät ole saaneet ollenkaan happea pullovarastoinnin aikana. Puolustajien mukaan viinien valmistusmenetelmiä ja korkkien hapenläpäisykykyä voidaan kehittää niin, että pullokypsytys sujuu ihanteellisesti myös metallisten kierrekorkkien alla.

Monet uuden maailman viininvalmistajat ovat ryhtyneet käyttämään laajasti kierrekorkkeja. Australiassa kierrekorkkien osuus on jo 70 % ja Uudessa-Seelannissa yli 90 %. Myös monet tunnetut eurooppalaiset viinitalot ovat siirtyneet kierrekorkkeihin.

Kierrekorkeilla suljettujen viinien suosio on kasvanut myös Englannin kilpailluilla markkinoilla, missä supermarketketjut lisäävät niiden tarjontaa valikoimissaan. Kierrekorkkiviinien myynnin uskotaan nousevan lähivuosina 30–40 prosentin vaiheille.

Hanapakkaus on kätevä viinin kuljettamiseen ja tarjoiluun, mutta viinin nautittavuus saattaa heikentyä jo puolen vuoden jälkeen. Sekä pakkausmateriaali että hana mahdollistavat viinin hapettumisen.

Lasitulppa

Lasitulpan suosio on vielä pientä, mutta kovassa kasvussa. Korkin suljenta on varmistettu silikonitiivisteellä, ja kuten metallisilla kierrekorkeillakin, pullo voidaan avata ja sulkea tiiviisti uudelleen ilman apuvälineitä.