Valikoima

Sertifioidut tuotteet

Luomu

Luomuviljelyssä eli luonnonmukaisessa viljelyssä pyritään tasapainoiseen viljelyyn, jossa viljelytoimet sopeutetaan paikallisiin luonnonoloihin.

Luomuviljelyssä käytetään vuoroviljelyä ja vältetään tyystin kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita.

Luomutuotteet

Eettiset tuotteet

Eettinen kauppa perustuu ajatukselle, että alkuperämaan pientuottajille ja työntekijöille maksetaan oikeudenmukainen korvaus heidän työstään.

Kaikki valikoimamme eettisen kaupan tuotteet (Reilu Kauppa, Fair for Life ja For life) ovat saaneet kansainvälisen sertifikaatin.

Eettisen kaupan tuotteet

Biodynaamiset tuotteet

Biodynaaminen viljely perustuu Rudolf Steinerin kehittämään kokonaisvaltaiseen maailmankatsomukseen. Biodynaamisesti viljellyt tuotteet täyttävät luomuvaatimukset.

Biodynaamisessa viljelyssä käytetään vain luonnollisia lannoitteita ja torjunta-aineita. Viljelyssä kiinnitetään huomiota myös auringon, kuun ja planeettojen liikkeisiin.

Biodynaamiset tuotteet

Košer

Košertuotteet (tai kosher) ovat talmudin eli juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten mukaan valmistettuja juomia.

Košertuotteet