Alkoholi ja terveys

Alkoholin käyttö on arkipäiväistynyt ja koskettaa jokaista. Valtaosa suomalaisista, noin 90 % miehistä ja nykyisin myös naisista, käyttää alkoholia. Suurimmalla osalla käyttö on kohtuullista eikä haittoja siksi ole odotettavissa. Kuitenkin merkittävin osa, noin joka viides mies ja joka kymmenes nainen, juo alkoholia yli riskirajojen vaarantaen näin terveytensä ja hyvinvointinsa.

Lisääntyneen kulutuksen myötä alkoholin aiheuttamat haitat ovat kasvaneet. Seuraamukset näkyvät erilaisina oireina ja sairauksina johtaen heikentyneeseen työ- ja toimintakykyyn. Ongelmakäytön aiheuttama henkinen ja taloudellinen taakka on suuri myös henkilölle itselleen ja hänen lähipiirilleen. Läheisten on vaikea tietää, miten toimia erilaisissa pulmatilanteissa, kun hoitoon sitoutumista vielä vaikeuttavat häpeä ja ongelman salailu.

Lähde: Alkoholiriippuvuus, Duodecim