Vastuu

Alkoholinkäytön vaikutukset muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan

Liiallinen alkoholinkäyttö vaikuttaa haitallisesti myös muihin ihmisiin kuin juojaan itseensä. Alkoholin vaikutuksen alaisena ihmisen käyttäytyminen muuttuu ja harkintakyky heikkenee. Runsas alkoholinkäyttö vaarantaa muiden ihmisten hyvinvoinnin ja aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia.

Alkoholi ei ole tavallinen kulutustuote

Alkoholin aiheuttamat ongelmat yhteiskunnassa ovat huomattavasti laajemmat kuin tupakan ja laittomien päihteiden.  Suurin osa yhteiskunnan alkoholihaitoista kertyy kohtuukäyttäjien alkoholinkäytöstä, koska näiden kuluttajien määrä on suuri ja sosiaali- ja terveyshaittoja esiintyy jo tässä ryhmässä.

Runsas juominen vaarantaa läheisten hyvinvoinnin

Runsas juominen vaikuttaa perheeseen, lapsiin ja läheisiin. Vanhempien päihdeongelmalla on yhteys lapsen sairastavuuteen, huostaanottoihin ja myöhempiin elämänhallinnan pulmiin.  Samoin todennäköisyys lapsen teini- ja nuoruusiän mielenterveyshäiriöihin kasvaa vanhempien päihdeongelmien myötä.

Lasten huostaanottojen määrä on kasvanut Suomessa viime vuosikymmeninä. Yhtenä keskeisenä syynä on vanhempien päihteiden käyttö. Runsas alkoholinkäyttö altistaa lapsen laiminlyönneille. 

Nämä ovat äärimmäisiä ilmiötä.  Myös humalajuominen ja jatkuva suurkulutus heikentävät läheisten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta.

Runsas alkoholinkäyttö ristiriitojen lähde parisuhteessa

Elämänkumppanin runsas alkoholinkäyttö voi aiheuttaa ristiriitoja parisuhteessa. Elämä runsaasti alkoholia kuluttavan henkilön kanssa heikentää läheisten hyvinvointia ja terveyttä.

Parisuhdeväkivaltatilanteissa alkoholi on pääsääntöisesti mukana yhtenä osatekijänä. Usein parisuhdeväkivallassa sekä tekijä että uhri ovat alkoholin vaikutuksen alaisena.  

Humalajuominen madaltaa kynnystä väkivaltaan

Alkoholinvaikutuksen alaisena ihmisen harkintakyky heikkenee. Humalatila voi yllyttää sellaiseen fyysiseen ja psyykkiseen väkivaltaan, johon ihminen ei selvin päin ryhtyisi. 

Suomessa väkivalta liittyy usein humalajuomiseen. Mitä enemmän Suomessa juodaan sitä enemmän pahoinpitelyitä esiintyy. Alkoholin runsas käyttö aiheuttaa myös sivullisten kuolemia ja vammautumisia väkivallan uhreina.

Humaltuneen käyttäytyminen häiritsee ja pelottaa

Humaltuneena ihmisen estot madaltuvat, joten juhlimistilanteet voivat olla äänekkäitä. Tästä aiheutuu häiriötä sekä julkisissa että yksityisissä tiloissa. Myös katuväkivalta liittyy runsaaseen alkoholinkäyttöön.

Häiriötilanteita ja katuväkivaltaa esiintyy eniten viikonloppuina ja yöaikaan, jolloin suomalaiset myös juovat runsaasti. Nuoret naiset kärsivät humaltuneiden häiriköinnistä miehiä enemmän. Miehet puolestaan joutuvat useimmin pahoinpitelytilanteisiin julkisissa tiloissa.

Rattijuoppo on vaaraksi itselleen ja muille

Alkoholi aiheuttaa sivullisten vammautumisia ja kuolemia liikenteessä. Rattijuoppouden uhreja ovat yleensä kuljettajat itse tai heidän kyydissään matkustavat henkilöt. Suomalaisten asenteet tuomitsevat rattijuoppouden jyrkästi, sillä uhreina voivat olla myös täysin viattomat sivulliset.

Alkoholin suurkulutus lisää poissaoloa töistä

Alkoholihaitat tuntuvat työpaikoilla. Sairauspoissaolot ovat läheisessä suhteessa alkoholinkulutukseen Suomessa. Myös ennenaikaisissa työeläkkeissä alkoholisyyt ovat usein taustalla.

Alkoholiperäisiä oireita ei aina yhdistetä alkoholinkäyttöön palvelujärjestelmässä. Kaikkiaan alkoholi on suomalaisten työikäisten miesten yleisin ja naisten toiseksi yleisin kuolinsyy. Menetetyt vuodet työelämässä ovat myös tuotantomenetys yhteiskunnalle.

Alkoholihaitoista miljardilasku

Alkoholihaitat käyvät yhteiskunnalle kalliiksi. Euroina mitattuna yhteiskunnalle koituu alkoholihaittojen hoidosta ja järjestyksenpidosta miljardilasku.

Alkoholinkäytön aiheuttamat välittömät kustannukset vuonna 2010 olivat noin 1,3 miljardia euroa. Alkoholin todelliset kustannukset ovat paljon suuremmat, koska laskelmissa ei ole mukana epäsuoria kustannuksia, kuten tuotantomenetyksiä.

Juo viisaasti ­ - alkoholinkäyttö ei ole yksityisasia

Runsaalla alkoholinkäytöllä on monenlaisia haitallisia vaikutuksia sekä lähi-ihmisiin että edelleen yhteiskuntaan. Alkoholinkäyttö ei siis ole juojan yksityisasia. Vastuullinen alkoholinkäyttö turvaa terveen ja turvallisen elämän myös lähiympäristölle.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos