Vastuu

Tavoitteena raitis raskaus

FASD eli fetal alcohol spectrum disorders tarkoittaa sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamien vaikutusten kirjoa. Kansainvälinen FASD-päivä 9.9. muistuttaa täysraittiuden tärkeydestä yhdeksän kuukauden raskauden aikana. Osallistumme päivään avaamalla myymälämme kyseisenä päivänä klo 9.09.

Lyhenne FASD on kattotermi, joka tarkoittaa alkoholialtistuksen aiheuttamien vaikutusten kirjoa. Sen alle kuuluu muun muassa termi FAS (Fetal Alcohol Syndrome), jonka yhteydessä tavataan myös kasvuhäiriöitä ja poikkeavia kasvonpiirteitä.

Suomessa syntyy 600 – 3 000 sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaurioittamaa lasta vuodessa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että raskaudenaikaisella alkoholinkäytöllä voi olla vakavia seurauksia syntyvän lapsen terveydelle. Vaikeimmin vaurioituneet lapset ovat kehitysvammaisia.

FASD-lasten ja -nuorten kehityksen pulmat näkyvät oppimisen, ymmärtämisen ja käyttäytymisen osa-alueilla. Tyypillisiä ovat erilaiset keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmat sekä käyttäytymiseen liittyvät erityispiirteet, kuten vaikeudet arvioida tilanteita ja sosiaalisia vihjeitä.

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö onkin tällä hetkellä merkittävin kehitysvammaisuuden aiheuttaja länsimaissa. Se on myös ainoa, jonka aiheuttama haitta olisi täysin estettävissä.

Raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle ei ole turvarajaa – siksi turvallisin vaihtoehto on luopua alkoholista kokonaan jo raskauden suunnitteluvaiheessa.

Lue lisää FASD:sta, www.kehitysvammaliitto.fi.

Julkaisemme myös lastenseurassa.fi -sivustolla kolme blogia. Käy tutustumassa!