Vastuu

Polut-video ja valinnan tärkeys

Alkoholinkäyttöä joka päivä, tavaksi hetkeen kuin hetkeen vai raitista tätä päivää?

Polut-video haluaa herättää alkoholinkäyttöön tottuneet työikäiset 30–45-vuotiaat.

Videon tarinassa on korostettu mm. alkoholinkäytön kytkeytymistä arkeen ja käytön muuttumista tavaksi. Tarinassa otetaan esille krapulan vuoksi tekemättä jääviä asioita, juomisen vähättelyä sekä tapaa juoda jatkuvasti arkena ja juhlana.

Tarinan kantava teema on ihmisen tekemät valinnat ja niiden vaikutus elämään. Videossa seurataan päähenkilöä parinkymmenen vuoden ajan ja esiin nostetaan hetkiä, joissa henkilö voisi valita alkoholin ja raittiuden välillä.

Kerronta jakaantuu kahteen polkuun, jotka risteävät elämän varrella. Poluista toinen vie kohti raittiimpaa ja terveempää vanhuutta ja toinen kohti sairautta - joka kuitenkin voitaneen elämäntapamuutoksen jälkeen parantaa.

”Polut” on tehty Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Alkon yhteistyönä. Videon on tuottanut Unigrafia.

Video on osa Alkon Työelämä ja alkoholin haitat -ohjelmaa, joka käynnistettiin vuonna 2015.