Vastuu

Selvästi turvallista veneilyä

Kesä ja vesi luovat usein erinomaiset mahdollisuudet etenkin veneilylle ja veden ääressä viihtymiselle. Osa lomailijoista yhdistää tähän myös alkoholin.

Lasillinen valkoviiniä tai olutta yhdistettynä kesäisiin ruokiin voi olla mitä rentouttavin hetki. Mutta vaaralliseksi se muuttuu, jos sen hetken hurman haluaa kokea veneen kyydissä. Alkoholi ja veneily eivät sovi yhteen.

Huolimatta siitä kuinka taitava veneen käsittelijä on kyseessä, alkoholi heikentää veneilijän arviointi- ja reagointikykyä. Mahdollisuus vesillä tapahtuvaan virheeseen suurenee, ja päihtynyt kuljettaja ottaa herkemmin suurempia riskejä.

Kuljettajan pienikin promillemäärä vaikuttaa hänen toimintakykyynsä:

  • Jo 0,2 promillea heikentää tarkkaavaisuutta
  • 0,4 promillessa havaintokenttä alkaa supistua, silmien kyky seurata vesillä liikkuvia muita kohteita heikentyä ja reaktionopeus hidastua
  • Yli 0,5 promillen humalassa ajavan kuljettajan onnettomuusriski on kymmenkertainen selvään verrattuna.

Tasapainon säilyttäminen veneessä on ensisijaista

Alkoholin nauttiminen vaikuttaa tasapainoon. Veneestä putoaminen ei ole selvänäkään vaaratonta, mutta alkoholia nauttineelle se on taatusti riski.

Veneilevän tasapainoon ja vointiin vaikuttavat myös aurinko, merenkäynti sekä moottoriveneessä tärinä ja ääni. Jo kaikki nämä tekijät yhdessä väsyttävät. Jos tämän päälle lisää alkoholin, niin väsymys ja jopa tokkuraisuus lisääntyvät. Tämä koskee niin kipparia kuin matkustajiakin, joilla on myös vastuu veneillessä itsestään ja toisista. Jos olet suunnitellut nauttivasti alkoholia, älä lähde veneilemään. Selvänä veneessä ja lasillinen vasta, kun vene on turvallisesti kiinnitetty rantaan tai laituriin.

Alkoholi ja veneily eivät sovi yhteen

"Vesiliikennejuopumuksen raja on yksi promille. Venettä ei kuitenkaan saa kuljettaa sitäkään pienemmässä humalassa, jos kuljettaminen vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden. Varminta onkin nauttia alkoholi vasta maissa. Päihtynyt ei osaa arvioida omia kykyjään oikein ja altistuu usein riskeille. Poliisin veneonnettomuustutkimuksen mukaan keskimäärin joka kolmattakymmenettä venettä ohjaa ruorijuoppo. Saman tutkimuksen mukaan valtaosa hukkuneista on käyttänyt alkoholia". Lähde: Trafi