Vastuu

Ottaako vaiko eikö ottaa?

Milloin asia pitää ottaa puheeksi, jos arvelee työtoverin käyttävän liikaa alkoholia?

Päihdehaitan tunnistaminen työssä ei ole helppoa. Alkoholin riskikulutuksesta on kuitenkin joitakin tyypillisiä merkkejä, kuten muutokset työkäyttäytymisessä, ulkoisessa olemuksessa, mielentilassa tai arvomaailmassa.

Mutta milloin kynnys puheeksiottoon ylittyy? Riittävätkö syyksi jatkuvat myöhästelyt tai yleinen väsyneisyys tai poikkeuksellinen ärtyneisyys. Vai pitääkö tapahtua jotain krouvimpaa, esimerkiksi vahinko tai työtapaturma?

Katso osviittaa ylläolevasta videosta.