Vastuu

Alkoholihaitat työelämässä – ongelma, josta vaietaan?

Alkossa herätellään keskustelua entistä enemmän alkoholista työelämästä. Keskustelu ja puheeksi ottaminen kannattavat aina. Lyhyesti voisi sanoa: järkevä työpaikka ottaa huomioon alkoholin riskit aina.

Yrityksissä pohditaan alkoholinkäyttöä työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja yhteisön kokonaistoiminnan kannalta mutta myös työn tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta. Tätä ei pohdita ainoastaan yrityksissä ja yhteisöissä vaan tietysti työntekijä- ja antajajärjestöissä.  Työntekijä- ja antajajärjestöt uusivat suosituksensa Päihdehaitat hallintaan ja julkaisivat sen 4.6.2015.

Alko mukaan

Alko päätti lähteä mukaan perustamalla Työelämä ja alkoholihaitat –ohjelman. Ohjelma käynnistyi 2015. Siinä toimii Suomen johtavia työhyvinvoinnin tuntijoita: A-klinikkasäätiö, EHYT, KELA, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos sekä Työturvallisuuskeskus.  Ohjelman taustatiedoista keskeisin on Päihdehaitat hallintaan –suositus. Yhteistyömme tavoite on herättää keskustelua ja tuottaa kumppanien kanssa uutta tietoa alkoholinkäytöstä työelämässä ja kuinka siihen puuttua. Tavoitteena on yhdistää toimijoilla jo nyt käytössä olevia työkaluja yhteiseksi työkalupakiksi.   

Työelämä ja alkoholihaitat –ohjelmasta muodostettiin Alkossa projekti, joka käynnistettiin vuoden 2016 alussa. Projektin tavoite on osallistaa kaikkia alkolaisia ja tehdä se hallitusti ottamalla mukaan niin esimiehiä ja koko henkilöstöä.