Vastuu

Vastuu omasta henkilöstöstä

Henkilöstön sitoutuneisuus ja asiantuntijuus ovat strategisia menestystekijöitämme. Huolehdimme henkilökunnan työhyvinvoinnista, kehitämme osaamistamme monipuolisesti  ja panostamme erityisesti hyvään esimiestoimintaan.

Näin varmistamme, että toimimme vastuullisesti ja tehokkaasti ja että asiakkaamme saavat laadukasta palvelua kaikissa tilanteissa.

Teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Päätoimiset palvelu- ja tuotekouluttajat sekä oman toimensa ohella kouluttajina toimivat myyjät ja myymäläpäälliköt kouluttavat henkilökuntaa säännöllisesti kuukausikoulutuksissa sekä monimuotoisilla palvelu- ja tuotekoulutuskursseilla.

Lisäksi tarjoamme henkilökunnallemme kaupan alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, ylläpidämme turvallisuusosaamista ja järjestämme kohdennettua koulutusta tarpeen mukaan. Tuemme myös itseopiskelua.

Huolehdimme työhyvinvoinnista myös tarjoamalla henkilökunnallemme laadukkaan työterveyshuollon, varmistamalla turvallisen työympäristön, panostamalla ergonomiaan ja tukemalla työyhteisöjä monin tavoin.

Kannustamme alkolaisia terveelliseen ja monipuoliseen ruokailuun tarjoamalla ateriaedun jokaiselta työpäivältä. Liikunnan ja kulttuurin harrastamista tuemme paitsi kulttuurisetelein myös monien harrastekerhojen kautta.

Olemme savuton työpaikka.