Vastuu

Taloudellinen vastuu

Taloudellisen vastuumme perustana on, että kestävä taloudellinen tulos saavutetaan vastuullisilla arvoilla ja toimintatavoilla.

Taloudellisen vastuumme toteutumiseen tarvitsemme edelleen toiminnan tehokkuutta, tasapuolista sidosryhmien huomiointia sekä läpinäkyvää ja avointa taloudellisten tekojen raportointia. Valtio omistajana valvoo, että huolehdimme saamastamme asemasta esimerkillisen hyvin. Taloudellinen vastuu antaa suuntaa suorituskyvystämme.

Erityistehtävän ylläpito edellyttää toiminnalta tehokkuutta. Tehokkuutta tarvitaan liiketaloudellisesti kestävän kokonaistuloksen toteutumiseen sekä käytössä olevien prosessien parantamiseen. Tehokkaalla resurssien käytöllä mahdollistamme yhtiön toiminnan ja investoinnit tulevaisuudessakin.

Tasapuolisuus ja sidosryhmien hyvinvointi kuuluvat taloudelliseen vastuuseemme. Tasapuolinen sidosryhmien huomiointi ja johdonmukainen toiminta ovat mielestämme tekijöitä, joilla vastaamme sidosryhmien odotuksiin parhaiten. Jatkuvan sidosryhmäkeskustelun kehittäminen onkin tärkeää, jotta ymmärrämme sidosryhmien tarpeita ja odotuksia entistä paremmin.

Läpinäkyvyys on tärkeää kertoessamme toiminnastamme. Taloudelliseen vastuuseemme kuuluu, että pystymme kertomaan avoimesti miten ja minkälaisilla kustannuksilla toteutamme asetettuja tavoitteita ja tehtäviä. Voimmekin sanoa, että viime vuosina taloutemme on säilynyt vakaana ja toimintaan liittyviä riskejä on ollut vähän.

Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin on osa kokonaistaloudellista ajattelutapaamme, jossa suoran hankintahinnan lisäksi huomioimme epäsuorasti syntyvät edut ja haitat. Sovellamme BSCI-järjestön kehittämää vastuullisen hankinnan prosessia alkoholijuomaostoissamme ja edellytämme toimittajiltamme eettisiä toimintatapoja. Yleiset hankintaehtomme sisältävät eettisen kaupankäynnin periaatteet.

Sidosryhmille tuottamamme taloudellinen lisäarvo ilmenee monin tavoin. Vuosikertomuksessamme kerromme myös taloudellisen vastuun jakautumisesta sidosryhmillemme.