Vastuu

Alko seuraa verojalanjälkeään

Yritysten verojalanjälki ja veroraportointi puhuttavat sekä meillä että maailmalla. Tähän liittyen Finnwatch on julkaissut tuoreen tutkimuksen ”Valtioenemmistöisten yhtiöiden veroraportit”, jossa Alkokin on mukana vertailussa.

Verojalanjäljen laskemiseen ja esittämiseen ei ole vielä olemassa yhteisesti sovittuja eikä vakiintuneita malleja. Sen raportointi on yrityksille tällä hetkellä vapaaehtoista, mutta moni yritys raportoi verojalanjälkensä osana yritysvastuuraporttia.

Valtion enemmistöomisteisille yhtiöille verojalanjälkiraportointi on ollut velvoite vuodesta 2014 lähtien.

Verojalanjälki kuvaa yrityksen yhteiskunnalle maksamien verojen sekä veroluontoisten maksujen määrää. Se kertoo siitä, kuinka paljon yrityksen toiminnasta kertyy yhteiskunnalle verotuloja ja miten maksetut verot jakautuvat eri maihin.

Tuloverojen lisäksi yritysten vastuulla on lukuisa joukko muita veroja ja veroluonteisia maksuja. Tällaisia muita yrityksen maksamia veroja ovat esimerkiksi erilaiset työnantajamaksut, ajoneuvoverot, varainsiirtoverot ja kiinteistöverot.

Lisäksi yritykset maksavat välillisiä veroja osana tuotteiden tai palveluiden hintoja sekä tilitettäviä veroja, joita ovat esimerkiksi ennakonpidätykset, lähdeverot ja arvonlisäverot.

Lisätietoa Alkon verojalanjäljestä.