Vastuu

Tehtävämme

Lakisääteinen yksinoikeus

Alko Oy on itsenäinen, Suomen valtion omistama osakeyhtiö, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan ja valvontaan.

Suomalainen alkoholijärjestelmä perustuu vastuuajatteluun, ja sen tavoitteena on minimoida alkoholijuomien käytöstä mahdollisesti aiheutuvat haitat. Alkon toiminta ja yli 4,7 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien vähittäismyynnin yksinmyyntioikeus perustuvat sosiaali- ja terveyspoliittisiin tavoitteisiin vähentää alkoholin kulutuksen haittavaikutuksia.