Alkoholipoliittiset yhteistyöprojektit

Alko osallistuu Suomen alkoholiohjelmaan oman alansa asiantuntijana sekä myös muulla tavoin osallistumalla valtakunnallisiin, alueellisiin tai paikallisiin yhteistyöhankkeisiin, jotka tukevat alkoholiohjelman tavoitteiden saavuttamista ja luovat uusia toimintamalleja.

Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemia ja sen yhteistyökumppanit tekevät yhdessä työtä nuorten hyvinvoinnin eteen. Tavoitteena on tarjota nuorille tekemisen, oppimisen ja onnistumisen paikkoja niin harrastustoiminnassa kuin kouluissa. Nuorten Akatemia tukee yhteistyökumppaneineen nuorten toimintaa erilaisin materiaalein, stipendein sekä kouluttamalla aikuisia toimimaan nuorten parissa.

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio

Alko on ollut yhteistyössä Nuori Suomi ry:n kanssa vuodesta 2007. Yhdistyksen toiminta on keskittynyt lisäämään lasten ja nuorten elämäniloa ja hyvinvointia liikunnan avulla. Alkon ja yhdistyksen yhteistyön tavoitteena on ollut ehkäistä ennalta nuorten päihteiden käytöstä aiheutuvia ongelmia.

Keskeinen toimi on ollut Kasvata urheilijaksi -stipendi, jonka Alkon on antanut palkintona esimerkillisestä päihteidenkäytön ennaltaehkäisevästä työstä. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suomi ry, Kuntoliikuntaliitto ry ja Suomen Olympiakomitea ry perustivat kattojärjestön kesäkuussa 2012. Yhteisen organisaation Valon (Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n) toiminta käynnistyi 1.1.2013.

Alko on jatkanut yhteistyötä kattojärjestön kanssa, ja säilyttänyt tavoitteensa entisenlaisena – nuorten hyväksi.

Ehyt ry

Alko solmi vuonna 2015 yhteistyösopimuksen Ehyt ry:n kanssa vuosiksi 2015-2016. Vuonna 2015 sopimuksessa keskitytään alkoholiin ja ikääntymiseen.

Vuoden poliisi

Vuoden poliisi on kunniamaininta, jonka myöntämisestä päättävät vuosittain Helsingin nuorkauppakamari, Suomen poliisijärjestöjen liitto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto. Palkinto on myönnetty vuodesta 1975 alkaen. Alko on ollut yksi projektin pitkäaikaisemmista yhteistyökumppaneista.