Vastuu

Toimia nuorten hyväksi

Alko ja Nuorten Akatemia yhteisellä asialla nuorten hyväksi  

Alko tukee Mahis-toimintaa, jonka tavoitteena on tukea haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia nuoria ja toteuttaa myös Alkon yhteiskuntavastuullisia tavoitteita alkoholihaittojen ehkäisemiseksi.

Mahiksen päämääränä on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen mahdollistamalla koulutetun aikuisen tarjoama tuki sekä vertaisryhmätoiminta.

Mahis-ryhmien kautta nuorelle tarjoutuu mahdollisuus omien elämänvahvuuksiensa löytämiseen turvallisen aikuisen tuella. Aikuiselle ohjaajalle Mahis tarjoaa toimintamallin, joka mahdollistaa reagoinnin välittömästi, kun huoli nuoren kohdalla herää.  

Pääkohderyhmänä ovat 13-17-vuotiaat nuoret, jotka kaipaavat sosiaalista vahvistamista. Osa nuorista on vanhempia, esimerkiksi toisen asteen opintojen päätösvaiheessa olevia nuoria.

Nuoret tavoitetaan kumppani- ja muissa organisaatioissa toimivien ohjaajien kautta. Nuorten Akatemian ohjaajaverkostossa on tällä hetkellä yli 1850 koulutuksen käynyttä Mahis-ohjaajaa. Nuorten parissa toimivia aikuisia tuetaan koulutuksin, materiaalein sekä nuorten ryhmille myönnettävällä projektirahalla.