Vastuu

Tunnista, ota puheeksi, auta

Alkon Lasten seurassa -ohjelma antaa vuonna 2015 tietoa varhaiskasvattajille puheeksiotosta.

Lasten seurassa -ohjelma lanseerasi kaksi uutta puheeksioton työkalua: puheeksiottokortin ja -pelin Helsingin Varhaiskasvatusmessuilla lokakuussa 2014. Vuonna 2015 puheeksioton teema ja työkalut tuodaan tutuksi myös valtakunnallisesti maakuntien "Varhaiskasvattaja 2015 Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon koulutus- ja näyttelytapahtumissa" Kouvolassa, Joensuussa, Tampereella, Kajaanissa, Lahdessa, Vaasassa ja Oulussa.

Tapahtumissa päivähoidon henkilöstölle ja varhaiskasvattajille viestitään siitä, miten vanhemman mahdollinen alkoholinkäyttö voitaisiin ottaa puheeksi. Tilanteiden ennakointia pidetäänkin yhtenä keskeisimmistä puheeksioton onnistumisen elementeistä. Ennakoinnin tueksi ja haastavien tilanteiden avuksi, Lasten seurassa -ohjelma tuotti työkalut, joiden avulla tilanteita voi harjoitella.

  • Puheeksiottopeli. www.lastenseurassa.fi julkaistussa pelissä on viisi videota: Isi haiskahtaa, Äidin kaveri on maistissa, Humalassa päiväkodin joulujuhlassa, Pikku-Tero on aina maanantaisin nälkäinen ja Iskän kanssa piilosta. Videot ovat alan asiantuntijoiden käsikirjoittamia ja ammattinäyttelijöiden näyttelemiä tilanteita, joissa käsitellään varhaiskasvatusympäristöissä esiin nousseita teemoja.

  • Puheeksiottokortti. Korttiin on kerätty konkreettisia vinkkejä ja kysymyksiä, joiden avulla puheeksiottoa voidaan lähestyä.

Varhaiskasvatustapahtumat keräävät vuosittain yhteen satoja varhaiskasvattajia ja alan opiskelijoita ympäri Suomen. Päivän aikana messuvierailla on mahdollisuus vierailla messuosastoilla, tavata alan johtavia asiantuntijoita ja osallistua seminaareihin.

Lasten seurassa on Alkon vastuullisuusohjelma, jota tehdään yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Suomen Vanhempainliiton kanssa. Ohjelmamme tarkoitus on kiinnittää huomiota aikuisten alkoholin käyttöön lasten seurassa, ja vähentää vanhempien ja aikuisten alkoholinkäytöstä lapsille aiheutuvia suoria ja epäsuoria haittoja.