Vastuu

Arvioita Alkon vaikuttavuudesta

Alkon monopoliasema on yksi keinoista, joilla saatavuutta rajoitetaan alkoholihaittojen ehkäisemiseksi. Toimia ja niiden vaikuttavuutta, joilla Alko pyrkii ehkäisemään alkoholin käytöstä aiheutuvia haittoja, arvioidaan vuosittain.

Millaisia toimia?

Ikäraja-, päihtymysepäily- ja välittämisepäilytarkistukset ovat alkoholipolitiikan arjen keinoja, joiden onnistumiseen Alkon myyjät voivat vaikuttaa. Alkossa tehdään keskimäärin yksi ikärajatarkistus joka 3. sekunti myymälän aukioloaikana.

Alko tekee laajaa yhteistyötä järjestöjen kanssa mm. Lasten seurassa –ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on kiinnittää huomiota alkoholin käyttöön lasten seurassa. Sidosryhmäyhteistyössä kannetaan huolta myös mm. nuorista ja perheistä, joihin alkoholin liikakäyttö välillisesti vaikuttaa.

Alko tarjoaa alkoholittomia juomia sekä haluaa edistää ruoka- ja juomakulttuuria entistä vastuullisempaan suuntaan.

Miten onnistumista on mitattu?

Tehdyt toimet ovat arvioinnin mukaan tuottaneet tulosta. Tästä esimerkkinä ovat mm. Alkon menestyminen Maine ja vastuullisuus - sekä Great Place to Work –tutkimuksessa. Ikärajavalvontaa mittaavan Mystery shopping –asiointitutkimuksen tulosten perusteella voi todeta valvonnan toimivan.

Vuoden 2015 arviointitutkimuksen voi lukea liitteenä olevasta pdf:stä kokonaisuudessaan, yhteenvedossa kerrotaan oleellisimmat tiedot.

Lähde: THL