Vastuu

Ikärajat ja alkoholin välittäminen

Laissa säädetyllä alkoholinoston ikärajalla pyritään turvaamaan lasten ja nuorten terve kehitys ja ehkäisemään alkoholista aiheutuvia haittoja.

Alkoholi on alle 18-vuotiailta kielletty tuote. Alkoholijuomien myyminen ja välittäminen alle 18-vuotiaille on myös kielletty. Alkoholin ostaminen omallekin lapselle on rikos.

Alkoholijuomia ei saa myydä, jos voidaan olettaa, että sitä luovutetaan tai välitetään alaikäiselle. Poliisi voi ottaa alaikäiseltä alkoholijuomat pois ja kirjoittaa luvattomasta hallussapidosta rikesakon.

Vastuu ikärajojen noudattamisesta kuuluu vanhemmille

Ensisijainen vastuu ikärajojen noudattamisesta ja nuorten suojaamiselta kuuluu aina vanhemmille ja huoltajille. Aikuisten tehtävänä on pysyä lujana se lyhyt aika, kun houkutus kiellettyjen tuotteiden kokeiluun ja käyttöön on suurin.

Ikärajatuotteita myyvien tahojen vastuuseen kuuluu omavalvonnasta huolehtiminen, nuorelta vaikuttavan henkilön iän tarkistaminen ostotilanteessa ja välittämiseen puuttuminen.

Tekstin laadinnassa on käytetty osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lähteitä.