Tietoa tuotteista

Laatu ja tuoteturvallisuus

Laatu ja tuoteturvallisuus ovat asioita, joita asiakkaamme erityisesti arvostavat Alkon tuotteissa.

Tuotteiden turvallisuus ja laatu ovat keskeinen osa Alkon vastuullista toimintaa. Siitä vastaavat Alkon Laadunvalvonta sekä Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL, Alcohol Control Laboratory). Osto-osastoon kuuluva Laadunvalvonta osallistuu uusien tuotteiden valintaprosessiin, tarkistaa päällysmerkintöjen lainmukaisuuden ja arvioi tuotteet aistinvaraisesti. ACL tekee Alkon myymistä tuotteista kemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä.

Laadunvalvonnassa alkoholijuomien laatua valvotaan aistinvaraisesti. Juoman tuoksun ja maun arviointia ”inhimillisellä instrumentilla” ei ole toistaiseksi mikään laite pystynyt täydellisesti korvaamaan. Menetelmä on hyvä, edullinen ja nopea tuotteiden tasaisen laadun varmistamisessa. Pelkkä aistinvarainen arviointi ei kuitenkaan riitä, vaan lopputulos saavutetaan kansainvälisesti arvostetun Alkoholitarkastuslaboratorion osaamisen vahvasti tukemana. Yhdessä nämä kaksi toimintoa takaavat Alkon tuotteiden korkean laadun ja tuoteturvallisuuden kustannustehokkaasti.

Tuotepoikkeamien käsittely hyvässä hallinnassa

Jos tuote-erä joudutaan vetämään pois myynnistä, tavallisin syy on puutteellinen päällysmerkintä tai varastoinnin aikana heikentynyt laatu.
Sisäisen tuotehallintajärjestelmän avulla huomaamme tuotepoikkeamat nopeasti ja  pystymme reagoimaan niihin välittömästi.

Valtaosa valituksista kohdistuu mietoihin viineihin, mikä on ymmärrettävää tuoteryhmän luonteen vuoksi. Korkin makuun ja tuoksuun kohdistuneet valitukset ovat vähentyneet metallisten kierrekapseleiden yleistymisen johdosta. Toisaalta kuljetus- ja muille vaurioille herkkien hanapakkausten ja viinipussien myynnin lisääntyminen on tuonut uusia laadunvalvonnallisia tehtäviä.