Vastuu

Vastuullisuus hankintaketjussa

 Alko kantaa vastuuta myyntiin hankkimiensa tuotteiden kautta alkoholia tuottavien maiden ihmisoikeus- ja työoikeus- sekä ympäristökysymyksistä. Asetus alkoholijuomayhtiön toiminnasta sekä yksinoikeusasema säätelevät Alkon hankintatoimintaa. Asetuksen mukaisesti päätökset Alkon alkoholijuomavalikoimasta on tehtävä tasapuolisin ja syrjimättömin perustein riippumatta valmistajan tai myyjän kansalaisuudesta tai kotipaikasta.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiset alkoholimonopolit (Alko, Systembolaget, Vinmonopolet, ATVR ja Rúsdrekkasøla Landsins) ovat vuodesta  2008  kehittäneet yhteistyössä alkoholijuomien vastuullisen hankinnan toimintamallia.  YK:n Global Compact -aloitteeseen pohjautuvat eettiset periaatteet (Code of Conduct) tulivat osaksi alkoholijuomatoimittajien sopimuksia vuoden 2012 alusta. Eettisissä periaatteissa yrityksiä vaaditaan omaksumaan  ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.

Alko on jäsen eurooppalaisessa BSCI (Business Social Compliance Initiative) -järjestössä, joka omalta osaltaan tähtää työolojen parantamiseen  tavarantoimittajien tuotantolaitoksissa sekä selkeyttää ja yhtenäistää tavarantoimittajien valvontaa.  BSCI tarjoaa tavarantoimittajille ja tuottajille  koulutusta  vastuullisista toimintatavoista sekä tuotantomaissa että Suomessa.

Auditoinnit ja itsearvioinnit

Tuottajien itsearvioinneilla ja Alkon toimeksiannosta tehdyilla tarkastuksilla  varmistetaan ja kehitetään hankintaketjun eettisiä toimintapoja. Tarkastuksia suorittavat BSCI:n  hyväksymät ulkopuoliset auditoijat. Ensimmäinen  Alkon  tilaama auditointi tehtiin Chilessä maaliskuussa 2012. Sen jälkeen auditointeja on tehty myös Argentiinassa ja Etelä-Afrikassa. Toistaiseksi auditoinneissa  on noussut esille puutteita johtamiskäytännöissä, kirjallisten ohjeiden puuttumisessa ja työturvallisuusohjeiden valvonnassa. Havaittuihin epäkohtiin on puututtu. Niiden korjaamiseksi on sovittu toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan tuottajan ja tavarantoimittajan kanssa sovitussa aikataulussa.

Alko hyödyntää vastuullisen hankinnan kehittämisessä vuonna 2013 tehtyä ja vuonna 2016 tarkennettua riskimaa-analyysiä, jossa on arvioitu eri maiden tilannetta suhteessa kansainvälisiin ihmis- ja työoikeussopimuksiin.

Fair Trade, Fair for Life ja For life - eettisen kaupan tuotteet

Alkon valikoimissa on tällä hetkellä kolme eettisen kaupan sertifioitua tuotemerkkiä: Fair Trade, Fair for Life ja For Life. Hyllynreunamerkinnöissä  tuotteissa on sekä sininen eettisen kaupan merkki että Fair Trade, Fair for Lifen tai For Life -merkki. Sertifikaatti on tunnistettava merkki joka auttaa kuluttajia ostopäätöstilanteessa tekemään halutessaan eettisen tuotevalinnan.

Teemme parhaamme, jotta suomalaiset kuluttajat voivat nauttia eettisesti korkeatasoisesti tuotetuista tuotteista.