Vastuu

6 kysymystä vastuullisesta hankinnasta

1. Edistääkö Alko vastuullista hankintaa?

Erityisesti monissa riskimaissa työlainsäädäntö ja sen valvonta eivät aina ole kansainvälisten sopimusten tasolla vaan työntekijöiden turva jää puutteelliseksi. Meille Alkossa on erittäin tärkeää, että kannamme vastuuta alkoholijuomia tuottavien maiden ihmis-, työoikeus- ja ympäristökysymyksistä myyntiin hankkimiemme tuotteiden kautta. Jokainen tavarantoimittajan tuotantoketjussa työskentelevä työntekijä on oikeutettu työskentelemään inhimillisillä työehdoilla ja hyvissä työoloissa.

Tavoitteenamme on varmistaa, että tavarantoimittajat noudattavat vähintään kansallista lainsäädäntöä tai työelämän kansainvälisiä sopimuksia, sen mukaan kumpi takaa työntekijälle paremman aseman. Maatalous, johon viininviljely kuuluu, on esim. sesonkityövoiman takia toimialana haasteellinen. Tämänkin vuoksi vastuulliseen hankintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

2. Miten Alko edistää vastuullista hankintaa?

  • Olemme noudattaneet YK:n Global Compact –periaatteisiin pohjautuvaa vastuullisen hankinnan ohjelmaa vuoden 2012 alusta. 
  • Tavarantoimittajamme ovat antaneet vakuutukset siitä, että he edistävät eettisten periaatteiden toteutumista omissa hankintaketjuissaan. 
  • Kaikki Alkon sekä vakiovalikoimassa että tilausvalikoimassa olevat tuotteet on vakuutettu eettisten toimintatapojen noudattamisen osalta. Kaikkien uusien tuotteiden osalta tavarantoimittajan on annettava vakuutus.
  • Auditoimme tuotantolaitoksia vuosittain. Tätä tekevät Alkon puolesta BSCI:n rekrytoimat ulkopuoliset auditoijat.

3. Mitä auditointi tarkoittaa vastuullisessa hankinnassa Alkossa?

Auditoinneissa koulutettu auditoija tarkistaa vastaavatko viinien tuotantolaitosten työntekijöiden olot BSCI:n eettisiä toimintaperiaatteita, joihin tuottaja on ilmoittanut sitoutuneensa.

Vuoteen 2015 mennessä auditointeja on tehty Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Euroopassa. Auditoinneissa tuotantolaitosten ja tilojen työ- ja ihmisoikeudet ovat olleet pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Lieviä puutteita on kuitenkin havaittu.

Yleisimmin poikkeamia on ollut eettisten toimintaperiaatteiden dokumentoinnissa, lakisääteisten päivä- ja viikkotyöaikojen ja taukojen noudattamisessa sesonkiaikana sekä työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvissä järjestelyissä.

4. Koskeeko auditoinnit kaikkia Alkon myymiä tuoteryhmiä?

Kaikkien tavarantoimittajien on vakuutettava tuotteidensa eettisyys. Tuotteen kotipaikka tai tuoteryhmä ei ole ratkaiseva. Vakuutus eettisistä tuotteista koskee niin väkeviä, viinejä, oluita kuin muitakin tuotteita. Auditointeja voidaan kohdistaa myös muihin kuin juomatoimittajiin. Alkoholijuomien lisäksi Alko on auditoinut myös työvaatetoimittajiaan.

5. Milloin Alko alkoi selvittää vastuullista hankintaketjua?

Varsinainen työ aloitettiin vuonna 2008. Tuolloin yhteistyössä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa aloimme selvittää, miten vastuullista hankintaa kannattaa edistää. Nämä monopolit ovat Suomen lisäksi Ruotsin Systembolaget, Norjan Vinmonopolet sekä Islannin ja Färsaarten monopolit. Vastuullisen hankinnan edistäminen tuli luontevana osana muutakin tiivistä yhteistyötä, jota monopolien välillä tehdään. Lisäksi kaikkien alkoholimonopolien viinien ostomäärät ovat yhteenlaskettuina merkittäviä, joka lisäsi yhteistyön painoarvoa entisestään.

Yhteisissä neuvotteluissa kaikki monopolit päättivät edellyttää jatkossa tavarantoimittajia noudattamaan Global Compact -aloitetta. Sen mukaan yrityksiä pyydetään omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Alkon ja pohjoismaisten alkoholimonopolien yhteistyö jatkuu edelleen.

6. Mitä tarkoittaa sertifioitu tuote?

Tuotteet on sertifioitu eettisesti jos tuotteella on luomusertifikaatti tai eettisyyttä todentava sertifikaatti. Sertifikaatti on tunnistettava merkki, jolla viestitään kuluttajalle eettisten toimintaperiaatteiden huomioimista tuotteen tuotantoketjussa.

Alkon valikoimissa on tällä hetkellä kolme eettisesti sertifioitua tuoteryhmää: luomu, Fair for Life ja For Life. Hyllynreunamerkinnöissä kaikilla näillä tuotteilla on sekä sininen eettisen kaupan merkki että Reilun kaupan, Fair for Lifen tai For Lifen merkki.

Reilun kaupan, Fair for Life ja For life -tuotteilla on yleisesti hyväksytty auditointijärjestelmä, mutta näitä tuotteita ei ole Alkon toimeksiannosta auditoitu.

Alkon lippulaivamyymälässä Helsingin Arkadiassa on tarjolla kaikki Alkon luomusertifioidut ja Reilun kaupan, Fair for Lifen ja For lifen tuotteet.