Vastuu

Kevään 2016 sosiaalisten auditointien satoa Etelä-Afrikasta

Alkon tuotteiden toimitusketju on laaja ja erittäin kansainvälinen. Se elää jatkuvasti valikoiman ja vuosikertojen vaihtuessa. Toimitusketjun toimintaa ja tuotanto-oloja auditoidaan vuosittain.

Juomien toimitusketjut ovat usein pitkiä ja monimutkaisia. Ne elävät jatkuvasti valikoiman vaihtuessa, mikä tuottaa osaltaan haasteita hankintojen vastuullisuuden varmistamiselle. Alko pyrkii varmentamaan vakiovalikoimassaan olevien suurivolyymisten tuotteiden tuotantoa. Näin tehdään varsinkin, jos tuottaja ei ole mukana eettisen tuotannon tai kaupan ohjelmissa, eikä heillä ole voimassaolevaa esimerkiksi jonkin toisen asiakkaan teettämää sosiaalista auditointia.

Auditointien valmistelu

Valitsimme syksyllä 2015 vakiovalikoimamme paljon myytyjen viinien joukosta tuotteet, joiden tuotantoketjua aloimme selvittää yhdessä maahantuojien kanssa. Ensimmäistä kertaa tavoitteenamme oli varmentaa myös raaka-aineena käytettyjen rypäleiden tuotanto-olosuhteet. Valikoimassa on tuotteita, joissa koko valmistus rypäleiden kasvattamisesta ja korjuusta valmiin viinin pullotukseen saakka tapahtuu samalla viinitilalla. Näin ei kuitenkaan juuri koskaan ole suurivolyymisten tuotteiden kohdalla, vaan rypäleet voivat tulla jopa useilta kymmeniltä eri tiloilta. Näissä tapauksissa auditoija valitsee satunnaisen, riittävän kokoisen otannan tiloja joille tarkastuskäynti tehdään.

Auditointien löydöt ja korjausvaatimukset

Etelä-Afrikassa auditoitiin kolme tuottajaa, ja niiden rypäletuottajien joukosta yhteensä yhdeksän tilaa. Tyypillisesti toistuvat puutteet näillä tuotantolaitoksilla liittyivät minimipalkkoihin, työajanseurantaan ja ylitöistä maksamiseen. Työturvallisuuden puolella havaittiin muutamia helposti korjattavia puutteita liittyen kemikaalien varastointiin ja niiden käyttöön liittyviin suojauksiin. Huomiota kiinnitettiin myös työntekijöiden henkilökohtaisten suojavarusteiden olemassaoloon sekä niiden ehdottomaan käyttövaatimukseen.

Rypäletiloilta löytyi samantyyppisiä työturvallisuuspuutteita. Koska Etelä-Afrikassa maataloudessa usein tarjotaan työntekijöille mahdollisuus tilalla asumiseen joko pysyvästi tai sadonkorjuukauden aikana, myös nämä asumukset auditoidaan ja niiden taso vaihtelee erittäin paljon. Tiloilta löytyi jonkin verran myös työntekijöiden kohteluun ja tasavertaisuuteen liittyviä puutteita.

Auditoinnin päätteeksi tuottajat ovat kukin tehneet puutteiden korjaamiseen tähtäävän suunnitelman aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen, jonka toteutumista seurataan yhteistyössä maahantuojan kanssa. Tavoitteenamme on, että Alkon vastuullisuustyön vaikuttavuus näkyy vuoden päästä toteutettavassa seuranta-auditoinnissa näiltä osin parantuneina työolosuhteina.