Vastuu

Onko viinini reilua?

Erilaiset reilun kaupan ruokatuotteet ovat arkipäiväämme. Mutta miten työntekijöiden oloista huolehditaan alkoholijuomien toimitusketjuissa?

Alkutuotannossa esimerkiksi viinitiloilla ongelmat työntekijöiden oloissa liittyvät usein sadonkorjuukauden kiiresesonkiin. Sadonkorjuun aikainen ylitöiden teettäminen, niistä maksettava korvaus ja ylipäätään palkkaukseen liittyvät epäselvyydet ovat yleisimpiä puutteita.

Haasteita saattavat aiheuttaa myös esimerkiksi paikkakunnalta toiselle perheineen liikkuvien työntekijöiden lasten koulunkäynnin turvaaminen ja muut hyvin perustavanlaatuisetkin asiat, kuten ulkona viljelyksillä työtään tekevien saatavilla olevien saniteettitilojen puuttuminen.

Tuotantolaitoksilta voi puolestaan löytyä työturvallisuuteen liittyviä epäkohtia, kuten tukittuja varauloskäyntejä ja vaarallisia kemikaalien säilytysjärjestelyitä. Elämiseen riittävä palkkaus, työntekijöiden oikeus järjestäytymiseen ja muut vaikutusmahdollisuudet eivät nekään ole itsestäänselvyyksiä.

Eurooppaan vuoden 2015 aikana suuntautuneiden kasvavien pakolaisvirtojen ja sen myötä suurten esimerkiksi kausityötä maanviljelyn parista etsivien ihmismäärien takia myös eurooppalaiset viininviljelyalueet tulevan todennäköisesti nousemaan entistä suuremman huomion kohteeksi.

Alko tekee työtä vastuullisuuden kohentamiseksi

Alko kartoittaa järjestelmällisesti näitä ongelmia ja pyrkii saamaan aikaan parannuksia tiiviissä yhteistyössä tavarantoimittajiensa kanssa.

Perustana ovat kansainvälisen Business Social Compliance Initiative (BSCI) –järjestelmän eettiset toimintaohjeet. Jokaiselta tavarantoimittajalta vaaditaan sitoumus noudattaa näitä ohjeita omassa toiminnassaan ja edelleen edistää omien hankintakanaviensa tietoisuutta vaatimuksista.

Alko järjestää useamman kerran vuodessa vastuullisen hankinnan koulutusta omille tavarantoimittajilleen, vierailee itse sekä teettää auditointeja tuotantolaitoksissa ja tiloilla sekä toisaalta aktiivisesti hakee valikoimaan eettisiksi sertifioituja tuotteita.

Kuluttajana voit vaikuttaa

Kuluttajana voit vaikuttaa asioimalla yrityksissä, jotka Alkon tapaan pyrkivät varmentamaan tuotantoketjunsa eettisyyden. Alkossa asioidessasi voit myös valita tuotteita, joiden vastuullisuudesta kertoo – edellä kuvatun jokapäiväisen BSCI-työn lisäksi - jokin tuotekohtainen eettisen kaupan sertifiointi, kuten Fair for Life, For Life tai Fair Trade.

Fair for life sertifikaattiFor life sertifikaattiFair trade sertifikaatti