Vastuu

Sosiaalinen vastuu motivoi alkolaisia toimimaan

Vuosi 2014 on ollut täynnä oppimiskokemuksia, ymmärtämistä ja oivalluksia. Tavoite vastuullisen hankinnan työlle on mahdollisuus vaikuttaa ihmisoikeuksiin Alkon arvoketjussa. Kansainvälisessä toimitusketjussa toimittaessa on realismia nöyrtyä sen edessä, että vallitsevia olosuhteita kaikissa tuotteiden alkuperämaissa ei tunneta riittävän hyvin.

Tässä oli syy matkustaa Etelä-Afrikkaan, Alkon 3. suurimpaan viinimaahan ja selvittää eri osapuolten näkemyksiä paikallisen viinintuotannon olosuhteista, vahvuuksista ja haasteista. Matkan aikana kuulimme työntekijöitä, työnantajia, työntekijäjärjestöjä sekä eettisen kaupan järjestöjä, joilla kaikilla on ollut oma roolinsa BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) seurantajärjestelmässä.

Alkon vastuullisen hankinnan toimintamalli pohjautuu BSCI:n toimintaperiaatteisiin


Ymmärsimme, että viiniteollisuuden sesonkiluonteisuus luo merkittävimmät haasteet työ- ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Päivittäinen ja viikoittainen työaika saattaa ylittää lain asettamat rajat, vapaapäiviä tai lakisääteisiä taukoja ei aina pidetä.


Muita riskitekijöitä ovat mm. sesonkityöntekijöiden perehdytyksen laiminlyönti, suoja-ja turvavarusteiden puutteellisuus sekä siisteyden ja järjestyksen laiminlyönti. Sesonkityöntekijöiden osallistuminen poikkeustilanneharjoituksiin jää myös helposti toteutumatta.

Alkon teettämillä tarkastuskäynneillä puutteet ovat olleet vähäisiä. Kuulemamme kuitenkin vahvisti, että samoja puutteita on havaittavissa viinien tuotannossa alkuperämaasta riippumatta. Tästä syystä edellä kuvattuja puutteita voidaan pitää toimialalle todennäköisimpinä sosiaalisen vastuun ongelmina.

Vuoden 2014 alussa BSCI julkaisi uudet eettiset toimintaperiaatteet, joihin myös Alko sen jäsenyrityksenä on sitoutunut. Yhteistyö Alkon tavarantoimittajien kanssa tiivistyy. Tulevana vuonna tavoite on seurantatoimenpiteiden lisäksi keskittyä ihmisoikeusriskien laaja-alaiseen tunnistamiseen sekä niiden vakavuuden mukaisiin ennakoiviin toimenpiteisiin. Meillä on yhteistyökumppaneidemme kanssa paljon työtä tehtävänämme, mutta haaste motivoi alkolaisia toimimaan.