Vastuu

Tuotanto-olot tutuiksi

Juomahankintojen lisäksi kannamme vastuuta myös muista hankinnoista. Yksi vuoden 2014 merkittävimmistä hankintapäätöksistä on ollut myymälähenkilökunnan työvaateuudistuksesta päättäminen.

Monipuolinen työvaatekokoelma otetaan käyttöön myymälöissämme kevään 2015 aikana. Kokoelma koostuu useasta yksittäisestä tuotteesta ja asusteesta, josta jokainen voi muodostaa toimivan asukokonaisuuden.

Kuluneen vuoden aikana julkisuuteen on noussut valitettavia esimerkkejä kansainvälisestä tekstiiliteollisuudesta. Tapauksia joissa ihmis- ja työoikeuksia on laiminlyöty. Tästä syystä sosiaalisen vastuun näkökulma otettiin erityiseen tarkasteluun Alkon työvaatetoimittajan valinnassa. Samalla päätettiin että Alkon toimesta tehdään myös tarkastuskäynnit t-paitatoimittajan kutomoon ja ompelimoon Turkissa. Auditoinnin tekijäksi valittiin kansainvälinen yritys UL Responsible Sourcing. Mukana auditoinnissa olivat myös sekä Alkon että suomalaisen maahantuojan edustajat. Auditoinnit suoritettiin 14.-16.10.2014.

Vierailu osoitti jälleen kerran kuinka tärkeää on tuntea tuotteiden tuotanto-olosuhteet. Kyseinen kutomo oli yksi Turkin suurimmista. Käytettävä puuvillakuitu hankitaan paikallisesta yritykseltä. Puuvillakuitu kudotaan kankaaksi, joka myydään paikallisille ompelimoille tai edelleen kansainvälisille ostajille. Valmistetut kankaat ovat pääsääntöisesti muotitekstiilejä sekä työvaatetekstiilejä. Muiden raaka-aineiden kuin puuvillan käyttö on lisääntynyt muotiteollisuudessa mikä on vaikuttanut koko teollisuudenalan hankintaketjujen pidentymiseen.

Auditoinnin suorittaneella Ilker Sevindillä on pitkäaikainen kokemus tekstiiliteollisuuden BSCI sekä SA8000 auditoinneista, paikallisesta lainsäädännöstä ja toimintatavoista. Hänen ensivaikutelmansa sekä kutomosta että ompelimosta olivat erittäin positiiviset. Kehittämiskohteitakin löytyi. Tässä tapauksessa puutteet olivat vähäisiä. Jossain paikoin hätäpoistumisteiden maalaus lattiassa oli haalistunut, palosammuttimien merkkivalosta oli valo palanut tms. Valmistaja hyväksyi kaikki auditoijan tekemät havainnot. Korjaavat toimenpiteet ovat käynnistyneet tehtaalla, jolle kansainväliset sertifiointiauditoinnit olivat hyvinkin tuttuja.

Alkolle on kansainvälisenä hankkijana tärkeää tuntea ostamiensa tuotteiden alkuperä ja tuotanto-olosuhteet. On mahdollista että kaikissa paikoissa asiat eivät ole yhtä hyvin kuin nyt vieraillussa kohteessa. Olennaista Alkon työssä on sitouttaa ja haastaa kaikki toimittajamme jatkuvaan työhön sen varmistamiseksi että työ- ja ihmisoikeudet toteutuvat hankintaketjussamme. Vaikuttamisen mahdollisuus on todellinen.