Vastuu

Yhteistyöllä kohti vastuullisempaa toimitusketjua

Vuoden 2015 alusta Alkon tavarantoimittajia velvoittaa BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) uudistuneet eettiset toimintaperiaatteet. Uudet periaatteet haastavat toimitusketjun toimijoita aiempaa aktiivisempaan tekemiseen eettisten periaatteiden toteutumisen varmistamiseksi.

Seurantatoimet ja tarkastuskäynnit säilyttävät oman roolinsa myös tulevaisuudessa mutta proaktiivisuutta edellytetään niin Alkolta BSCI:n jäsenenä kuin yhteistyökumppaneiltamme.

Mitä tämä muutos käytännössä tarkoittaa alkoholijuoma-alalla ja sen kansainvälisissä toimitusketjuissa?

Ensinnäkin se tarkoittaa aiempaa syvempää toimitusketjun tuntemusta. Jokaisen toimitusketjun osapuolen on haastettava omia yhteistyökumppaneitaan arvioimaan ja tunnistamaan mahdollisia sosiaalisen vastuun riskejä omien alihankkijoidensa osalta.

Ihmisoikeusriskejä tulee arvioida aina niiden vakavuuden näkökulmasta. Tämä velvoittaa meitä keräämään aktiivisesti tietoa toimitusketjusta ja ryhtymään toimenpiteisiin jo kun meille syntyy epäily eettisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta. Miten ennakoimme että tällaisia tilanteita ei pääse syntymään? Haaste on iso.

Haasteen ottivat vastaan myös tavarantoimittajamme jotka osallistuivat Alkon järjestämiin työpajoihin tammikuussa. Työpajoissa yhteistyökumppaneillamme oli mahdollisuus peilata omia kokemuksia toisten kokemuksiin hankintaketjun vastuullisesta hallinnasta.

Keskustelun kautta tavoitteenamme oli löytää konkreettisia käytännön esimerkkejä ja työkaluja miten tähän uuteen haasteeseen voidaan alkoholijuomatoimittajien osalta tarttua.

Keskustelu kävi työpajoissa vilkkaana. Osallistujat ymmärsivät että ilman sitoutumista ja yhteistyötä muutoksia ei saada aikaan, edes pitkällä aikajänteellä.

Kunkin täytyy tuntea oma toimitusketjunsa, sen osat ja yhteistyötekijät. Jokaisen organisaation täytyy omista lähtökohdistaan löytää toimivat tavat kehittää hankintaketjunsa vastuullista hallintaa.

Työn täytyy olla suunnitelmallista, tavoitteellista ja systemaattista. Toimenpiteet eivät aina vaadi rahallisia investointeja vaan usein oman työn ja tekemisen uudelleen arviointi on jo hyvä alku.

Yhteistyön voimaa ei pidä väheksyä. Yhteistyökumppanimme ovat avainroolissa muutoksen aikaansaamisessa!