Vastuu

Ympäristövastuu

Toiminnastamme aiheutuu ympäristövaikutuksia,  joista merkittävimpiä ovat tuotteiden kuljetuksista, sähkön- ja lämmönkulutuksesta sekä juomapakkausjätteistä syntyvät vaikutukset.

Pyrimme huomioimaan ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme:

  • Valikoimassamme on eettisen kaupan tuotteita (Luomu, Reilu kauppa, Fair for life)
  • Teemme yhteistyötä juomapakkausten kierrätyksessä  muiden kauppaketjujen kanssa.
  • Lajittelemme myymälöissä syntyvän pakkaus- ym. jätteen ja toimitamme sen hyötykäyttöön
  • Kierrätämme kuljetusapuvälineitä (lavat, kennolevyt, korit)
  • Vähennämme  tavarakuljetuksista aiheutuvia pakokaasupäästöjä yhdistämällä samoihin kuormiin mahdollisimman paljon eri varastoista lähteviä toimituksia
  • Säästämme energiaa mm. sammuttamalla turhat valot sosiaali- ja taustatiloista
  • Hyödynnämme Led-tekniikkaa Alkon valomainoksissa sekä myymälöiden valaistuksessa
  • Koulutamme ja ohjeistamme myymälähenkilökuntaa toimimaan ympäristöä säästäen

Ympäristöjärjestelmä auttaa kehittämään toimintaa

Ympäristöjärjestelmän avulla pystymme tunnistamaan ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia sekä vähentämään niistä aiheutuvia kustannuksia. Kaikki myymälämme ovat, vuodesta 2011 alkaen, noudattaneet toiminnassaan kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän toimintaperiaatteita. Tammikuussa 2014 Alkon kaikki myymälät, aluetoimistot sekä Helsingin pääkonttori saivat puolueettoman sertifiointilaitoksen myöntämän ISO 14001 -ympäristösertifikaatin.

Ympäristöauditoinneilla myymäläkohtaista tietoa

Sisäisillä ympäristöauditoinneilla pyritään selvittämään mahdollisimman luotettavasti, toimivatko myymälät Alkon ympäristöpolitiikan ja -tavoitteiden mukaisesti. Auditointien kautta saadaan myös runsaasti kehitysideoita sekä palautetta toiminnnan kehittämiseksi. Auditoinnit ovat osa myymälöiden sisäistä tarkastusta ja kaikki myymälät tarkastetaan joka toinen vuosi. Auditoinnit aloitettiin helmikuussa 2012.