Vastuu

Alkolle koko ketjun kattava ympäristösertifikaatti

Alkon kaikki myymälät, aluetoimistot sekä Helsingin pääkonttori saivat vuonna 2014 puolueettoman sertifiointilaitoksen myöntämän kansainvälisen  ISO 14001 -ympäristösertifikaatin.

Sertifikaatti on puolueettoman tahon tunnustus siitä, että ympäristöjärjestelmämme täyttää  kansainvälisen ympäristöstandardin vaatimukset.

Ulkopuolinen sertifiointi todentaa järjestelmän luotettavuuden. Toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa huomioimaan ympäristöasiat kautta linjan, on sitten kyse vaikkapa energiankulutuksesta, jätteiden kierrätyksestä tai henkilökunnan koulutuksesta. Työskentely on myös tavoitteellista – konkreettisten päämäärien avulla ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään ja parhaassa tapauksessa jopa ehkäisemäänkin.   

Henkilökunnan osaaminen ja ympäristötietoisuus ovat avainasemassa – vaikutukset ovat huomattavia kun koko henkilöstö on sitoutunut yhteisiin päämääriin.

Myymälöissä työskentelevät ympäristövastaavat edistävät asiaa omissa tiimeissään kouluttamalla ja perehdyttämällä uudet työntekijät heti tuoreeltaan talon käytäntöihin. Sisäisillä ympäristöauditoinneilla puolestaan varmistetaan se, että toiminta on tasalaatuista kaikissa myymälöissä kautta Suomen. Järjestelmä ohjaa myös pääkonttorin eri yksiköitä huomioimaan ympäristönäkökohdat omassa toiminnassaan. 

Olemme sitoutuneet ympäristöasioissa jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Vuosittain toistuvilla määräaikaisarvioinneilla seurataan jatkossa tavoitteiden toteutumista.