Yksityisyydensuoja

Evästeiden käyttö

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti Alko Oy:n internetsivustoilla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että internetsivujen käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin palvelun käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Evästeiden käytöllä ei kuitenkaan voida eikä pyritä tunnistamaan internetsivustojen käyttäjiä. Internetsivustojen käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton oman internetselaimensa asetusten avulla, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta.

Henkilötietojen käsittely

Alko Oy käsittelee internetsivujensa kautta sille erikseen ilmoitettuja henkilötietoja henkilötietolain (523/1999) säännösten mukaisesti. Alko Oy käyttää asiakasrekistereitään asiakastilausten, yhteydenottopyyntöjen ja asiakaspalautteisiin liittyvien tehtävien hoitamiseen. Henkilötietoja säilytetään asian käsittelyn vaatiman tai asiakassuhteen jatkumisen ajan. Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriselosteet ovat alla.

Rekisteriselosteet:

1. Palauterekisteri

Rekisterinpitäjä

Alko Oy
Salmisaarenaukio 1
PL 33, 00181 HELSINKI

Puhelin 020 711 11
Faksi 020 711 5386

Y-tunnus: 1505551-4
Kotipaikka: Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoito. Henkilötietoja käytetään Alkolle lähetettyjen palautteiden vastaamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään henkilötietoja Alkon www-sivujen kautta kun asiakas antaa palautetta, tilaa Alkon julkaisemia esitteitä tai pyytää Etikettiklubin sivujen kautta Alkosta ruokajuomasuosituksia.

Palauterekisteriin kerättävät henkilötiedot:

Etunimi:
Sukunimi:
Katuosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka
Puhelin:
Sähköpostiosoite:

Yleisen palautteen ja Etikettiklubi ruokajuomasuosituspyynnön (tähän tulee ajantasainen linkkiosoite) voi lähettää myös ilman mitään henkilötietoja (www.alko.fi/palaute).

Esitetilauksessa pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka (tähän tulee ajantasainen linkkiosoite).
Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

Asiakas lähettää tiedot itse Alkon www-sivujen kautta tai sähköpostitse osoitteella palaute@alko.fi, kundrespons@alko.fi tai feedback@alko.fi.

Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Alko Oy:n ulkopuolisille tahoille. Asiakkaan suostumuksella henkilötietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa tahoille, jotka yhteistyössä Alkon kanssa hoitavat asiakkaan lähettämän palautteen hoitamista.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palauterekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja kaikki rekisteriin kerätty tieto säilytetään niin, että vain asiakaspalautteita käsittelevillä henkilöillä on pääsy rekisteriin. Tietojen käyttöä valvotaan ja niiden tultua tarpeettomiksi tiedot hävitetään tietosuojan varmistavalla tavalla.

2. Viinivarausrekisteri

Rekisterinpitäjä

Alko Oy
Salmisaarenaukio 1
PL 33, 00181 HELSINKI

Puhelin 020 711 11
Faksi 020 711 5386

Y-tunnus: 1505551-4
Kotipaikka: Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaiden viinivarausten hoitaminen. Henkilötietoja käytetään viinivarausten viestinnässä viinejä varanneille asiakkaille.

Rekisterin tietosisältö

Viinivarausrekisteriin kerättävät henkilötiedot:

Etunimi:*
Sukunimi:*
Yritys:
Katuosoite:*
Postinumero:*
Postitoimipaikka:*
Sähköpostiosoite:
Puhelin:
Lisätiedot:

* merkityt tiedot ovat pakollisia tietoja.

Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

Asiakas lähettää tiedot itse Alkon www-sivujen kautta (tähän laitetaan ajantasainen linkkiosoite)

Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Alko Oy:n ulkopuolisille tahoille. Asiakkaan suostumuksella henkilötietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa tahoille, jotka yhteistyössä Alkon kanssa hoitavat asiakkaan lähettämän varauksen hoitamista.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Viinivarausrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja kaikki rekisteriin kerätty tieto säilytetään niin, että vain viinivarauksia käsittelevillä henkilöillä on pääsy rekisteriin. Tietojen käyttöä valvotaan ja niiden tultua tarpeettomiksi tiedot hävitetään tietosuojan varmistavalla tavalla.

3. Erikoistilausrekisteri

Rekisterinpitäjä

Alko Oy
Salmisaarenaukio 1
PL 33, 00181 HELSINKI

Puhelin 020 711 11
Faksi 020 711 5386

Y-tunnus: 1505551-4
Kotipaikka: Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on erikoistilausten käsitteleminen. Henkilötietoja käytetään Alkon ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon.

Rekisterin tietosisältö Erikoistilausrekisteriin kerättävät tiedot:

Sukunimi:*
Etunimi:*
Postiosoite:*
Postinumero:*
Postitoimipaikka:*
Sähköpostiosoite:*
Puhelin:*

* merkityt tiedot ovat pakollisia tietoja.

Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

Asiakas lähettää tiedot itse Alkon internetsivujen kautta (tähän tulee ajantasainen linkkiosoite).

Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Alko Oy:n ulkopuolisille tahoille. Asiakkaan suostumuksella henkilötietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa tahoille, jotka yhteistyössä Alkon kanssa hoitavat erikoistilauksen hoitamista.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Erikoistilausrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja kaikki rekisteriin kerätty tieto säilytetään niin, että vain erikoistilauksia käsittelevillä henkilöillä on pääsy rekisteriin. Tietojen käyttöä valvotaan ja niiden tultua tarpeettomiksi tiedot hävitetään tietosuojan varmistavalla tavalla.

4. Tilausvalikoiman tilausrekisteri

Rekisterinpitäjä

Alko Oy
Salmisaarenaukio 1
PL 33, 00181 HELSINKI

Puhelin 020 711 11
Faksi 020 711 5386

Y-tunnus: 1505551-4
Kotipaikka: Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tilausvalikoimatuotteiden tilausten käsitteleminen. Henkilötietoja käytetään tilaajan tunnistamiseen sekä Alkon ja tilaajan väliseen yhteydenpitoon.

Rekisterin tietosisältö

Tilausvalikoiman tilausrekisteriin kerättävät tiedot:

Yritys:*
Nimi:*
Postiosoite:*
Postinumero:*
Postitoimipaikka:*
Puhelin:*
Sähköpostiosoite:*
Henkilötunnus:*

* merkityt tiedot ovat pakollisia tietoja.

Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

Asiakas lähettää tiedot itse Alkon internetsivujen kautta (tähän ajantasainen linkkiosoite).

Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Alko Oy:n ulkopuolisille tahoille. Asiakkaan suostumuksella henkilötietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa tahoille, jotka yhteistyössä Alkon kanssa hoitavat tilausvalikoimatuotteiden tilausten hoitamista.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Liikepaikkarekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja kaikki rekisteriin kerätty tieto säilytetään niin, että vain sähköpostiuutisia käsittelevillä henkilöillä on pääsy rekisteriin. Tietojen käyttöä valvotaan ja niiden tultua tarpeettomiksi tiedot hävitetään tietosuojan varmistavalla tavalla.

5. Liikepaikkarekisteri

Rekisterinpitäjä

Alko Oy
Salmisaarenaukio 1
PL 33, 00181 HELSINKI

Puhelin 020 711 11
Faksi 020 711 5386

Y-tunnus: 1505551-4
Kotipaikka: Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on liikepaikkatarjousten käsitteleminen. Henkilötietoja käytetään Alkon ja liikepaikkaa Alkolle tarjoavan henkilön väliseen yhteydenpitoon.

Rekisterin tietosisältö

Liikepaikkarekisteriin kerättävät tiedot:

Yritys:
Nimi:
Postiosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Sähköpostiosoite:
Puhelin:

Tarjouksen voi lähettää ilman henkilötietoja.

Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

Asiakas lähettää tiedot itse Alkon internetsivujen kautta (tähän ajantasainen linkkiosoite).

Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Alko Oy:n ulkopuolisille tahoille. Asiakkaan suostumuksella henkilötietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa tahoille, jotka yhteistyössä Alkon kanssa hoitavat liikepaikkatarjousten hoitamista.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Liikepaikkarekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja kaikki rekisteriin kerätty tieto säilytetään niin, että vain sähköpostiuutisia käsittelevillä henkilöillä on pääsy rekisteriin. Tietojen käyttöä valvotaan ja niiden tultua tarpeettomiksi tiedot hävitetään tietosuojan varmistavalla tavalla.

6. Etikettiklubin jäsenrekisteri

Etikettiklubin rekisteriseloste.

7. Tuotepalautusrekisteri

Rekisterinpitäjä

Alko Oy
Salmisaarenaukio 1
PL 33, 00181 HELSINKI

Puhelin 020 711 11
Faksi 020 711 5386

Y-tunnus: 1505551-4
Kotipaikka: Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tuotepalautusten hoito. Henkilötietoja voidaan käyttää yhteydenottoon asiakkaaseen mikäli tuotevirhe sitä edellyttää.

Rekisterin tietosisältö

Tuotepalautusrekisteriin kerättävät henkilötiedot:

  • Etu- ja Sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Mikäli asiakkaalla ei ole sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, voidaan kohdat jättää tyhjäksi.

Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

Myymälähenkilökunta kirjaa asiakkaan ilmoittamat tiedot ylös tuotepalautusta tehtäessä.
Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Alko Oy:n ulkopuolisille tahoille. Asiakkaan suostumuksella henkilötietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa tuotteen maahantuojille tai muille tuotevastuussa oleville tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tuotepalautusrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja kaikki rekisteriin kerätty tieto säilytetään niin, että vain tuotepalautuksia käsittelevillä henkilöillä on pääsy rekisteriin. Tietojen käyttöä valvotaan ja niiden tultua tarpeettomiksi tiedot hävitetään tietosuojan vaatimalla tavalla.

Copyright Alko Oy 2016.
Kaikki oikeudet pidätetään.