Toimintaamme arvioidaan

Alko ja alkolaiset tekevät jokapäiväisessä työssään paljon tekoja, joilla vähennetään alkoholihaittoja yhteiskunnassa.

Alkon olemassaolo on yksi keinoista, joilla rajoitetaan alkoholin saatavuutta ja ehkäistään alkoholihaittoja. Alkon omilla toimilla on myös vaikutusta ja näitä toimia ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain.

Millaisia toimia?

Ikäraja-, päihtymysepäily- ja välittämisepäilytarkistukset ovat alkoholipolitiikan arjen keinoja, joiden onnistumiseen Alkon myyjät voivat vaikuttaa. Alkossa tehdään keskimäärin yksi ikärajatarkistus joka kolmas sekunti myymälän aukioloaikana.

Alko tekee laajaa yhteistyötä järjestöjen kanssa muun muassa Lasten seurassa -ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on kiinnittää huomiota alkoholin käyttöön lasten seurassa. Sidosryhmäyhteistyössä kannetaan huolta myös muun muassa nuorista ja perheistä, joihin alkoholin liikakäyttö välillisesti vaikuttaa.

Alko tarjoaa alkoholittomia juomia sekä haluaa edistää ruoka- ja juomakulttuuria entistä vastuullisempaan suuntaan.

Miten onnistumista on mitattu?

Työ on arvioinnin mukaan tuottanut tulosta. Tästä esimerkkinä ovat Alkon menestyminen Maine ja vastuullisuus - sekä Great Place to Work -tutkimuksessa. Ikärajavalvontaa mittaavan Mystery shopping -asiointitutkimuksen tulosten perusteella voi todeta valvonnan toimivan.

Vuoden 2015 arviointitutkimuksen voi lukea liitteenä olevasta pdf:stä kokonaisuudessaan.

Lähde: THL

"Alkoholin käytön haittojen ennaltaehkäisyyn osoitettujen resurssien pienuudesta huolimatta Alkon voidaan sanoa viimeisten vuosikymmenien aikana löytäneen uuden roolin sosiaali- ja terveysministeriön johtaman alkoholipoliittisen linjan tukijana ja osin sen toteuttajanakin.