ACL on tuoteturvallisuuden kulmakivi

Alkoholintarkastuslaboratorio ACL käy lävitse kaikki Alkon valikoimiin valittavat tuotteet. Vuosittain ACL tutkii noin 6 000 näytettä.

Tuotteiden turvallisuus ja laatu ovat keskeinen osa Alkon vastuullista toimintaa. Siitä vastaavat Alkon Laadunvalvonta sekä Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL, Alcohol Control Laboratory).

Alkon valikoimiin tulevat tuotteet testataan ensisijaisesti aistinvaraisesti. Haju- ja makuaistia ei ole vielä toistaiseksi pystytty millään laitteilla päihittämään, joten Alkon laadunvalvojat ovat avainasemassa uusien tuotteiden tarkastamisessa.

Haju- ja makuaisti eivät kuitenkaan tavoita kaikkea, joten tuotelaadun takaamiseksi tarvitaan myös tieteellistä työtä. Alkoholintarkastuslaboratorio ACL käy lävitse kaikki Alkon valikoimiin valittavat tuotteet. Vuosittain ACL tutkii noin 6 000 näytettä. ACL on Suomen ulkoministeriön Euroopan unionille ilmoittama virallinen laboratorio (Notified body). Testaustulokset pätevät kaikkialla maailmassa.

ACL

ACL tutkii alkoholijuomien, väkiviinojen ja muiden alkoholia sisältävien tuotteiden kemiallista ja mikrobiologista laatua. Lisäksi laboratoriossa tutkitaan tasaisin väliajoin myymälöiden hyllyillä olevat vakiovalikoiman tuotteet.

Valikoimassa olevat tuotteet tutkitaan uudelleen siinä vaiheessa kun niissä tapahtuu muutoksia. Esimerkiksi viini tutkitaan silloin, kun sen vuosikerta vaihtuu. Tällä jatkuvalla laatukontrollilla halutaan varmistua tuotteiden turvallisuudesta ja tuotetietojen oikeellisuudesta. Mikäli tuotteessa ei tapahdu muutoksia, tehdään sille testejä riskinarviointiin perustuvan laadunvalvontaohjelman mukaisesti.

Laadunvalvonta lisää tuoteturvallisuutta, mutta se myös vähentää tuotteisiin liittyviä tuotepalautuksia, kun virheelliset tuotteet seulotaan pois valikoimasta. Alkon systemaattinen laadunvalvonta on saanut tuottajat kehittämään omia valmistusprosessejaan siten, että tuotteet ovat entistä parempia. Alkon laboratorio on Pohjoismaiden vanhin ja suurin alkoholintarkastuslaboratorio.

Alko tekee töitä laadun eteen enemmän kuin laki siltä vaatii. Mikäli tuotteen turvallisuudessa on ongelmia, ei sitä hyväksytä myyntiin. Suurin vastuu tuotteen turvallisuudesta on maahantuojalla.

FINAS-akkreditointipalvelu on todennut ACL:n päteväksi ja puolueettomaksi. Laboratorion pätevyysalue kattaa väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien sekä teknokemiallisten tuotteiden kemiallisen testauksen. Laboratorio täyttää standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaiset vaatimukset.Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL)

Postiosoite ja käyntiosoite: Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki

Puhelinvaihde: 020 711 11, arkisin 8–16

Toimiston puhelin: 020 711 5808


ACL
ACL tutkii alkoholijuomien, väkiviinojen ja muiden alkoholia sisältävien tuotteiden kemiallista ja mikrobiologista laatua. Laadunvalvonta lisää tuoteturvallisuutta, mutta se myös vähentää tuotteisiin liittyviä tuotepalautuksia, kun virheelliset tuotteet seulotaan pois valikoimasta.
Alkon systemaattinen laadunvalvonta on saanut tuottajat kehittämään omia valmistusprosessejaan siten, että tuotteet ovat entistä parempia. Alkon laboratorio on Pohjoismaiden vanhin ja suurin alkoholintarkastuslaboratorio.