Yhdessä parasta työtä

Alkolaiset tekevät työtä huipputyöyhteisöissä.

Alkon huippuasiakaspalvelun taustalla ovat Alkon huipputiimit.

Jokainen myyjä työskentelee omassa myymäläryhmässään, jossa opitaan, oivalletaan ja palvellaan asiakasta yhdessä. Työtiimit vaihtelevat ja myyjällä on mahdollisuus päästä työskentelemään erilaisissa myymälöissä erilaisten erinomaisten asiakas- ja tuoteosaajien kanssa.

Yhteisöllisyys onkin kantavana teemana Alkon onnistumisessa huippuasiakaskokemuksen tuottamisessa. Hyvällä fiiliksellä saadaan aikaan hyviä kohtaamisia asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kesken.

Alkon modernit työvälineet tukevat laajempaa yhteisöllisyyttä ja jokaisella on mahdollisuus päästä mukaan aktiiviseen vuorovaikutukseen kaikkien alkolaisten kautta omasta sijainnista riippumatta.  

Vuosien 2016 ja 2017 aikana kaikki alkolaiset osallistuivat MyAlko-peliin, joka toi yhtiön strategian osaksi jokaisen alkolaisen arkea. Valmennuksessa käytävien keskustelujen myötä alkolaiset kasvattivat omaa ymmärrystään siitä, miten kunkin työ tulee tulevaisuudessa muuttumaan. Peliä olivat rakentamassa henkilöstö ja luottamusmiehet yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa.

Lue lisää MyAlko pelistä.

Työyhteisöissä onkin panostettu viime vuosina yhteisten toimintatapojen ja omajohtajuuden eli itseohjautuvuuden edistämiseen. Myymäryhmätiimeissä järjestetään säännöllisesti päivän kestäviä tiimipalavereita, jotka mahdollistavat yhteisten ajatusten jakamisen ajankohtaisista teemoista sekä yhdessä oppimisen. Osaamisen jakaminen onkin yksi työyhteisön tärkeistä teemoista. Esimerkiksi vuoden 2017 aikana myymäläryhmien osaamisten tunnistamista harjoiteltiin yhdessä ryhmäosaamiskeskustelussa korttipelin avulla.

Tutkitusti hyvä työpaikka

Säännöllisesti tehtävät pulssimittaukset kertovat tiimin fiiliksistä ja koko tiimi käy yhdessä tuloksia läpi, tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja suunnittelee kehittämistoimenpiteitä. Myös pulssikyselyjen tulokset kertovat, että alkolaiset työyhteisöt ovat huipputiimejä. Vuoden lopussa tehtävä kysely mittaa alkolaisten innostusta. Innostusideksi on yksi tärkeä mittari Alkosssa ja vertailuyrityksiin nähden alkolaiset työyhteisöjen arviot ovat vuosi toisensa jälkeen olleet vertailuaineistoa korkeammat.

Katso kaikki avoimet tehtävät