Alkon keskusvarasto- ja myymäläjakelukustannukset

Alkon keskusvarasto- ja myymäläjakelukustannukset löytyvät taulukosta volyymiluokittain.

Volyymi- ja maksuluokat 27.9.2022 alkaen ovat:

Volyymiluokka (=myynnin määrä myyntiyksikköinä 12 kuukauden jaksolla)

Maksu, euroa litralta, 27.9.2022 alkaen

yli 25 000 yksikköä

0,47

4 000 - 24 999 yksikköä

0,67

alle 4 000 yksikköä

1,33

tilausvalikoiman tuote

1,53

hana- ja nestekartonkipakkaus

0,31

Uusiin tuotteisiin sovelletaan seuraavia maksuluokkia:

  • vakiovalikoiman tuotteisiin, erikoiserätuotteisiin sekä kausituotteisiin haussa annetun menekkiarvion mukaisen luokan maksua
  • tilausvalikoiman tuotteisiin tilausvalikoimaluokan maksua
  • hana- ja nestekartonkipakkauksille ko. luokan maksua.

Tilausvalikoimatuotteen noustessa vakiovalikoimaan tuote siirretään luokkaan "alle 4000 yksikköä". Tuote hinnoitellaan uuden luokan mukaan seuraavalla massahinnoittelukierroksella.