Ohjeistus ostohintamuutosten tekoon

Ostohinnan korotuksia ja alennuksia sekä muutoksia toimitusehtoihin ja jakelutapoihin hyväksytään tuleviksi voimaan kolme kertaa vuodessa valikoimaanotto-ohjeessa ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Yli 5,5% tuotteiden osalta toimittajilla on käytössään Alkon hintalaskuri, jonka avulla ostohinnan ja mahdollisesti muiden hinnoittelutekijöiden muutosten vaikutus vähittäismyyntihintaan voidaan laskea. Enintään 5,5% tuotteiden osalta Alko määrittelee vähittäismyyntihinnat itse ja toimittaja voi vaikuttaa vain ostohintaan. Erikoiserä- ja kausituotteisiin ei hinnanmuutoksia voi tehdä. Monipakkauksen hintaa ilmoittaessa tulee huomioida, että ostohinta on oltava yksittäisen pullon tai tölkin kerrannainen.

Toimitus- ja jakelutapamuutoksista ilmoittaminen

Vakio- ja tilausvalikoiman tuotteiden hinta- ja toimituslausekemuutokset on ilmoitettava tarjouslomakkeella ja tarvittaessa liitettävä valtuutus. Tarjouksen voi jättää Kumppaniverkossa. Lisätietoja Valikoimaanotto-ohjeessa.

Panttitietomuutos kesken hinnastojakson

Jos tuotteen pantillisuus/panttitieto muuttuu kesken hinnastojakson, on muutoksesta ilmoitettava tarjouslomakkeella. Tarjouksen voi jättää Kumppaniverkossa. Lisätietoja Valikoimaanotto-ohjeessa.

Tuotteiden ostohinta- ja panttitietomuutosten ilmoittaminen

Tuotteiden muuttuvat ostohinnat ilmoitetaan Kumppaniverkossa Ostohintailmoittaminen-näkymällä. Muuttuvan panttitieto ilmoitetaan samalla näkymällä. Hinta- sekä panttitietoja tulee ilmoittaa ainoastaan muuttuvien tietojen osalta. Uutuusjaksolla oleville tuotteille on mahdollista tehdä ainoastaan panttitiedon muutos. Ostohintailmoittaminen-näkymällä on nähtävissä tavarantoimittajan kaikki tuotteet, joille voi ilmoittaa uuden ostohinnan ja sitä vastaavan vähittäismyyntihinnan sekä panttitietomuutoksen. Tarkemmat ohjeet ilmoittamiselle on Kumppaniverkon käyttöohjeessa (liitteenä).

Jos tavarantoimittajalla ei ole tunnuksia tai ei ole mahdollisuutta käyttää Kumppaniverkkoa hintojen ilmoittamiseen, voi hintamuutokset ilmoittaa sähköpostitse toimitettavalla määrämuotoisella Excel-taulukolla. Tiedoston on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot: Tuotenumero, tuotteen nimi, uusi ostohinta ja uusi vähittäismyyntihinta/hinta myymälän takaovella. Ilmoituksessa tuotenumero on määräävä tieto. Virheellisellä tuotenumerolla ilmoitettuja muutoksia ei huomioida. Vain muuttuvat ostohinnat ja/tai panttitiedot ilmoitetaan. Tiedosto lähetetään osoitteeseen prices@alko.fi valikoimaanotto-ohjeessa määritettyyn viimeiseen ilmoituspäivään mennessä. Myöhässä lähetettyjä hintamuutoksia ei huomioida.

Muuttuvien ostohintojen ilmoittamisessa on huomioitava

Ensimmäisen hinnoittelukierroksen jälkeen tavarantoimittajille lähetetään tarkistettavaksi muuttuneet hinnat sähköpostitse. Sähköposti lähetetään Kumppaniverkon yhteystietojen yritystason sähköpostiosoitteeseen tai siihen osoitteeseen, josta Excel-tiedosto on lähetetty.

Tarkastettavaksi lähetettyihin hintoihin tavarantoimittajan on mahdollista pyytää vielä korjausta seuraavissa tilanteissa:

  • Laskennassa on käytetty vääriä hinnoittelutekijöitä (verot, logistiikkakustannukset, pientoimittajahuojennukset yms.).
  • Panttiluokkatieto on väärin.
  • Hintojen syötössä on tehty selkeä näppäilyvirhe.

Näppäilyvirheeksi luetaan:

    • Tavarantoimittajan ilmoittama ostohinta ja vähittäismyyntihinta eivät täsmää Alkon hinnoitteluun. Tällöin tavarantoimittaja joko hyväksyy ilmoittamalleen ostohinnalle lasketun vähittäismyyntihinnan (joka ei ollut ilmoituksen mukainen) tai hän ilmoittaa uuden ostohinnan, jolla tuote saa ilmoituksen mukaisen vähittäismyyntihinnan.
    • Ilmoitettu ostohinta nousee/laskee yli 20 % voimassa olevasta ostohinnasta. Tällöin tavarantoimittaja voi pyytää ostohinnan palauttamista voimassa olevaan ostohintaan ja Alko laskee tuotteelle vähittäismyyntihinnan sen mukaan.

Korjauspyyntö on lähetettävä viestissä olevaan määräaikaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen prices@alko.fi. Myöhässä lähetettyjä korjauspyyntöjä ei huomioida. Hintoja ei voi korjata, jos osto- ja vähittäismyyntihinnat on laskettu tarjouksella oikein ja Alkon ensimmäinen hinnoittelukierros antaa saman tuloksen. Korjauspyynnön voi tehdä ainoastaan niille tuotteille, joiden ostohinta tai panttitieto on muutettu alkuperäisessä ilmoituksessa.

Vakiovalikoiman hausta valitun uuden tuotteen ostohinnan tulee pysyä muuttumattomana vähintään kaksi kokonaista hinnastojaksoa. Ostohintaa voi ennen tätä poikkeuksellisesti muuttaa toimitustapamuutoksen yhteydessä, jolloin ostohintaa tulee muuttaa niin, että vähittäismyyntihinta pysyy samana.