Ohjeistus hinnanmuutoksille hinnastojaksolle 6.2.2018 - 4.6.2018 (viimeinen ilmoituspäivä 1.12.2017)

Budjetoitu alkoholijuomaveron korotus odottaa eduskunnan käsittelyä, eikä Alkolla ole tietoa sen voimaantulosta tai lopullisesta sisällöstä.

On edelleen mahdollista, että uudet alkoholijuomaverot tulevat voimaan ennen seuraavan Alkon hinnastojakson alkua (6.2.2018). Tällaisessa tapauksessa veronkorotukset tullaan toteuttamaan teknisenä korotuksena kaikille tuotteille. Koska viimeinen mahdollinen ilmoituspäivä 6.2.2018 voimaan astuville hinnoille on 1.12.2017, pyydämme tavarantoimittajia huomioimaan seuraavat seikat:

  • Veronkorotuksen lopullisesta ajankohdasta ei ole varmuutta. Tavarantoimittaja vastaa itse siitä, mitä oletuksia hän tekee veronkorotuksen voimaantulon suhteen.

  • Esityksen rakenne ei välttämättä ole lopullinen ja voimaantuleva. Hallituksen esitys on saatavilla valtioneuvoston sivuilla: http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805667d8

  • Mikäli tavarantoimittaja ei ilmoita hinnanmuutoksesta 1.12. mennessä, mahdollinen alkoholijuomaveron muutos ei tule vaikuttamaan tavarantoimittajan euromääräiseen katteeseen, ja teknisenä korotuksena muutettu hinta pysyy voimassa sellaisenaan 6.2.2018 alkavalla jaksolla. Alkon verollinen ostohinta sekä tuotteen vähittäismyyntihinta muuttuvat uuden veron astuessa voimaan.

  • Mikäli suoratoimittajana toimiva tavarantoimittaja ilmoittaa tuotteelleen uuden alkoholijuomaverollisen Alkon ostohinnan 1.12. mennessä, astuu ilmoitettu verollinen ostohinta voimaan 6.2.2018 verokannasta riippumatta.

  • Alkon keskusvaraston kautta toimittavat tavarantoimittajat ilmoittavat Alkolle aina alkoholijuomaverottoman ostohinnan.

  • Alko ei tule muuttamaan 4kk mittaisten hinnastojaksojen logiikkaa, joka toimii myös valikoiman kohdennuslaskennan perustana. Näin jo kommunikoidut peittotasot 4kk hinnastojaksoille pystytään takaamaan tuotteille.

  • Mikäli mahdollinen veronkorotus tulee voimaan, Alko harkitsee mahdollisuutta erilliseen hinnanmuutokseen kesken varsinaisen hinnastojakson.