Alkoholijuomaveron odotetaan muuttuvan 1.1.2018

Uusi alkoholivero on käsitelty eduskunnassa ja sen voimaantulo riippuu valtioneuvoston käsittelystä.

• Valtiovarainministeriön tavoite on saada veronkorotus valtioneuvoston vuoden viimeiseen käsittelyyn, jolloin uudet verot astuisivat voimaan 1.1. Mikäli valtioneuvosto ei ehdi käsitellä veroa tänä vuonna, astuvat uudet verot voimaan 1.2.

• Alko on varautunut siihen, että veronkorotus astuu voimaan 1.1. Mikäli näin tapahtuu, tuotteiden VMH tulee muuttumaan 1.1. alkaen siten, että uusi verokanta on otettu huomioon. Veronkorotus toteutetaan teknisenä hinnankorotuksena Alkon toimesta. Tämä tarkoittaa sitä, että:

  • Suoratoimittajille lasketaan uusi alkoholijuomaverollinen ostohinta Alkon toimesta siten, että veroton ostohinta pysyy samana. Alko syöttää uuden verollisen ostohinnan järjestelmiin ja se astuu voimaan 1.1.

  • AKVAan toimitettavilla tuotteilla veroton ostohinta pysyy samana, sillä näiden tuotteiden osalta Alko tilittää alkoholijuomaveron. Uusi verokanta otetaan huomioon hinnoittelussa siten, että VMH muuttuu.

• Hintalaskuri päivitetään 20.12., uusi hintalaskuri perustuu esitettyyn veronkorotukseen, jonka arvioitu voimaantulo on 1.1.2018.

• Alko tulee tiedottamaan toimittajakohtaisesti uudet hinnat ennen vuoden vaihdetta, jotta toimittajat voivat validoida omat hintansa.

• 6.2. suunniteltu hinnanmuutos tulee voimaan normaalisti. Mikäli toimittaja on ilmoittanut uuden hinnan 1.12.2017 mennessä astuvaksi voimaan 6.2., tulee uusi ostohinta voimaan sellaisenaan.

• Alko on kuullut valikoimaanotto-ohjeeseen muutoksen, jonka mukaan Alkolla olisi oikeus järjestää ylimääräinen hinnantarkistusmahdollisuus tavarantoimittajille Alkosta riippumattomien hintatekijöiden muuttuessa. Tähän nojaten tavarantoimittajille on tulossa mahdollisuus korjata hintojaan 1.3. Tarkennukset aikataulusta ja ohjeistukset tiedotetaan tammikuun ensimmäisellä viikolla. Aikaa tiedotteesta hintojen viimeiseen jättöpäivään tulee olemaan vähintään kaksi viikkoa.