Hinta- ja toimitustapamuutokset hinnastojaksolle

Vakio- ja tilausvalikoiman tuotteiden hinta- ja toimituslausekemuutokset on ilmoitettava tarjouslomakkeella ja tarvittaessa liitettävä valtuutus.

Jos ainoastaan tuotteiden hinnat muuttuvat, ne voidaan ilmoittaa määrämuotoisella Excel-tiedostolla. Tiedoston on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot: Tuotenumero, tuotteen nimi, uusi ostohinta ja uusi vähittäismyyntihinta. Ilmoituksessa tuotenumero on määräävä tieto. Vain muuttuvat ostohinnat ilmoitetaan. Tiedosto lähetetään osoitteeseen prices@alko.fi valikoimaanotto-ohjeessa määritettyyn viimeiseen ilmoituspäivään mennessä.

Ensimmäisen hinnoittelukierroksen jälkeen tavarantoimittajille lähetetään tarkistettavaksi muuttuneet hinnat. Näihin hintoihin tavarantoimittajan on mahdollista pyytää vielä korjausta seuraavissa tilanteissa:

  • Laskennassa on käytetty vääriä hinnoittelutekijöitä (verot, logistiikkakustannukset, pientoimittajahuojennukset yms.).
  • Panttiluokkatieto on väärin.
  • Hintojen syötössä on tehty selkeä näppäilyvirhe.

Hintoja ei voi korjata, jos osto- ja vähittäismyyntihinnat on laskettu tarjouksella oikein ja Alkon ensimmäinen hinnoittelukierros antaa saman tuloksen.

Uuden tuotteen ostohintaa ei voi muuttaa valikoimaantuloa seuraavalle hinnastojaksolle vaan vasta sen jälkeiselle jaksolle lukuun ottamatta toimitustapamuutoksia, jolloin ostohintaa tulee muuttaa niin, että vähittäismyyntihinta pysyy samana. Jakelijasiirron yhteydessä uuden tuotteen ostohintaa ei voi muuttaa valikoimaantuloa seuraavalle hinnastojaksolle.