Tavarantoimittajien myymäläkäynnit -ohjeistus

Vierailusta sopiminen

  • Tapaaminen sovitaan valikoimamestarin kanssa, yhteystiedot löytyvät Alkon extranetistä. Valikoimamestari voi ohjata tapaamisen toiselle työntekijälle esim. ollessaan lomalla, tai mikäli edustaja ei pitkien etäisyyksien vuoksi pääse käymään mestarille sopivaan aikaan.

  • Käyntien vuotuinen määrä on rajoitettu, maksimissaan 4 käyntiä myymäläryhmään vuodessa per tavarantoimittaja.

  • Yhdellä käynnillä käsitellään kaikki myymäläryhmän myymälät, käynnin kesto 15-30 minuuttia sen perusteella kuinka laaja tuoteportfolio edustajalla on. Valikoimamestari voi määritellä käynnin sopivan pituuden.

  • Ajan ja paikan on sovittava molemmille, sopiminen tehdään hyvissä ajoin viimeistään 2 kokonaista viikkoa ennen tapaamista, mieluiten 3-4 viikkoa ennen, voidaan sopia myös aiemmin. Valikoimamestari voi myös rajoittaa käyntien määrää käyntimäärien ruuhkautuessa, jolloin hyvissä ajoin sovitut käynnit priorisoidaan. Käyntejä lähtökohtaisesti ei perjantaina, lauantaina tai sesonkeina.

  • Tapaaminen voidaan sopia mihin tahansa myymäläryhmän myymälään sen mukaan, missä valikoimamestari on työvuorossa. Valikoimamestari määrittelee tapaamismyymälän.

Vierailun käytännöt

  • Tapaaminen pidetään myymälän etutilassa tai varastossa, ei toimistossa.

  • Aiheena lisäarvoa tuottava info tuotteista: tarinat, taustat, myyntiargumentit. Voidaan keskustella sekä vakio- että tilausvalikoiman tuotteista, ja ainoastaan tavarantoimittajan omista tuotteista.

Muu yhteydenpito

  • Tavarantoimittaja saa lähettää esitteitä ja informaatiota kirjepostilla myymälöihin. Myymälän sähköpostiin ei lähetetä markkinointimateriaalia. Erikseen sovittaessa valikoimamestarille voi lähettää ennen tapaamista materiaalia sähköisesti.

  • Tavarantoimittaja voi käydä asiakkaana myös muissa myymäläryhmän myymälöissä ja jättää samalla esitteitä. Aikaa keskustelulle näiden osalta ei varata.