Tavarantoimittajien verkkosivujen ja sähköisen tuotemainonnan linkittäminen Alkon verkkokauppaan

Tavarantoimittajien verkkosivut sekä sähköiset tuotemainokset voivat olla ohjeiden mukaisesti linkitettyjä Alkon verkkokauppaan.

Tavarantoimittajille on annettu lupa käyttää sähköisessä tuotemainonnassa Alkon verkkokauppaan johtavaa 'siirry tästä alko.fi-verkkokauppaan' -ikonia. Ikoni on rooliltaan toimintopainike, joka muodostaa linkin Alkon verkkokauppaan. Logona tai muuna tunnisteena ikonia ei saa käyttää.

Ikonin käytöstä ei saa aiheutua sekaannusta mainostavan tavarantoimittajan ja Alkon välillä.


Ohjeistus:

Tavarantoimittaja voi tehdä linkityksen (URL) verkkosivuiltaan tai sähköisestä mainoksestaan:

  • Alkon verkkokaupan tuotesivulle
  • Alkon verkkokaupan etusivulle.


Varsinaisena linkityspainikkeena käytetään Alkon tavarantoimittajille antamaa ’siirry tästä alko.fi-verkkokauppaan’ -ikonia.

  • Sitä tulee käyttää sellaisenaan, eikä omia kuvituksia, tekstejä tai muita elementtejä saa lisätä ikoniin. Tällä varmistetaan, että asiakas ymmärtää siirtyvänsä Alkon verkkokauppaan ja tekevänsä ostokset sieltä.
  • Ikonin koko tulee olla järkevässä suhteessa mainokseen nähden.
  • Sivun oikeassa ylälaidassa on liitteenä ’siirry tästä alko.fi-verkkokauppaan’ -ikonit niin valko- kuin mustapohjaisena. Ikonit ovat suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

 Alkon logoa ei saa käyttää ilman lupaa.

 
Johdonmukainen ja kuluttajalähtöinen brändiviestintä

Tavarantoimittajien on varmistettava, että tuotemainos liitetään oikeaan mainostajaan. Näin vältetään harhaanjohtavien mielikuvien syntyä, sillä osa tuotemainoksista mielletään Alkon tekemiksi mainoksiksi. Alko haluaa taata kuluttajille onnistuneen asiakaskokemuksen myös mainonnan näkökulmasta.

Asiakkaat näkevät tuotteet ja niiden saatavuuden alko.fi -sivuilta. Mainonnassa tulee huomioida verkkokaupan osalta, että tuotteiden toimitusaika saattaa vaihdella ja tuote saattaa loppua Alkon ja tavarantoimittajan varastosta. Suotava tapa on mainoksessa kehottaa asiakas tarkistamaan tuotekohtainen saatavuus alko.fi -sivuilta. Tavarantoimittajan tulee varmistaa myös riittävä saatavuus markkinointikampanjansa ajaksi.


Huom! Yli 22 tilavuusprosenttisten väkevien alkoholijuomien mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on alkoholilain mukaan kielletty. Alko ilmoittaa tavarantoimittajalle tietoonsa tulleista rikkeistä. Lainvastaisissa linkitystoteutuksissa Alko voi poistaa tuotteen verkkokauppamyynnistä.