Uusi näytelähete on julkaistu Alkoholintarkastuslaboratorioon (ACL) lähetettäviä näytteitä varten

Uutta näytelähetettä on suositeltavaa käyttää näytetietojen toimittamiseen.

Täytetty näytelähete toimitetaan liitteenä sähköpostitse (acl@alko.fi) tai paperisena näytteiden mukana.


Tietoa ACL:stä:

https://www.alko.fi/alko-oy/acl

Tietoa ACL:n analyyseistä ja näytelähete:

https://www.alko.fi/alko-oy/acl/analyysit

Näytelähetettä on suositeltavaa käyttää näytetietojen toimittamiseen.