Viinien tuoteluonnehdintojen päivityksissä muutoksia

Yhtenäisistä luonnehdinnoista mietojen viinien osalta on päätetty luopua.

Alkon vakiovalikoimassa olevien juomien tuoteluonnehdinnoista vastaa luonnehdintatiimi. Vakiovalikoiman tuotteet luonnehditaan säännöllisesti, sekä aina kun niissä tapahtuu merkittäviä muutoksia, kuten viineissä vuosikerran vaihtuminen.

Vakiovalikoiman eri pakkaustyyppeihin pakatut samat tuotteet (ns. pää- ja rinnakkaistuotteet) ovat tähän asti saaneet saman luonnehdinnan. Siten myös uusi luonnehdinta päivittyy kaikille pakkaustyypeille samanaikaisesti. Koska vuosikertamuutokset eri pakkaustyypeissä tapahtuvat eri aikaan ja pakkaustyyppi vaikuttaa viinin ominaisuuksiin, on yhtenäisistä luonnehdinnoista mietojen viinien osalta päätetty luopua. Muutos ei koske muita tuoteryhmiä.

Tuotemuutosohjeistus on päivitetty lokakuussa 2016. Jatkossa tuotemuutosnäytteet on toimitettava tuotteen lopullisessa pakkauksessa. Lisää tietoa: Tuotemuutokset.