Alko pilotoi viskihyllyn uutta järjestystä

Viskihyllyn uutta järjestystä pilotoidaan Helsingin keskustan Forumin ja Espoon Lähderannan myymälöissä.

Viskien esillepanoryhmät pysyvät ennallaan. Testattavilla uudistuksilla halutaan parantaa esillepanoryhmien erottuvuutta hyllystä asiakkaalle. Isoissa myymälöissä säilyy jatkossakin nykyinen viskien esillepanoryhmien pystytäyttö. Näissä myymälöissä esillepanoryhmät viestitään moduulikohtaisissa opasteissa.

Nykyään myös pienissä myymälöissä viskien esillepanoryhmät ovat järjestetty pystytäytölle ja moduuliopastus on ollut ylätasolla ’Viskit’. Esillepanoryhmien ja eri viskityylien hahmottaminen hyllystä on tällöin koettu hankalaksi. Pilotissa testataan uudenlaista viskien hyllyjärjestystä, jossa esillepanoryhmät järjestetään vaakatäytölle. Ryhmät erotetaan toisistaan hyllyopasteilla, jotka kertovat esillepanoryhmä- tai maajaon. Kahdessa pilottikohteessa kokeillaan kahta erilaista esillepanoryhmäjärjestystä toteutuksen muuten pysyessä samana.

Pilotista kerätään palautetta asiakkailta ja henkilökunnalta. Palautteet otetaan huomioon ja muutokset esillepanosääntöihin toteutetaan koko myymäläketjussa kesäkuun alussa.